Norwegian-Italian translation of kopiere

Translation of the word kopiere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kopiere in Italian

kopiere
generellverb riprodurre, copiare
  fotokopiererverb fotocopiare, xerocopiare
  fotografiverb stampare
  duplisere verb fare in duplice copia, fare un duplicato
Synonyms for kopiere
Derived terms of kopiere
More examples
1.Kostymeprakten fra gamle Kreml kan hun kopiere og gjør det med glans.
2.Nå har ikke læreren din lov til å kopiere fra aviser, bøker og tidsskrifter" står det på forsiden av et fire siders midtsidebilag i" Elev 84", som utgis av Norges Gymnasiastsamband, og distribueres til elevene i den høyere skole i disse dager.
3.Er Munch grei å kopiere ?
4.Idag har kvinner det med å kopiere mannens mønster.
5.Ikke slik å forstå at vi er her for å kopiere amerikanerne.
6.Jeg har pleid å kopiere settene vi har av noter til ensemblespill, sier en av musikklærerne.
7.Men hvem som helst kan ikke kopiere mine teknikker, de er mine egne, som jeg har forsket meg frem til efterhvert.
8.Vi har foreløbig nok å gjøre med å registrere og kopiere Quislingdokumentene.
9.Å kopiere en av friidrettshistoriens største bragder er en ære.
10.1984 var året da Evelyn Ashford skulle ta steget inn blant friidrettens største ; kopiere Wilma Rudolphs tre OLgull fra Roma i 1960 og bli nasjonalhelt.
11.Alle har hørt om og prøver å kopiere den japanske konsensusmodellen.
12.Allerede da bestemte hun seg for å kopiere bedriften.
13.Allerede like efter påske vil Tandberg Data starte serieproduksjonen i Oslo av magnetbåndstasjoner til bruk for firmaer som ønsker å kopiere dyrebare data av sikkerhetsgrunner.
14.At han kan greie å kopiere EMsølvet fra 1976, tror han lite på.
15.At løperne skal kunne kopiere fjorårssuksessen til Stabækjentene Kjersti Nilsen og Anne Berge er vel for mye forlangt.
16.Avtalen innebærer at det ikke lenger vil være lov til å kopiere arbeidshefter og annet trykt materiale som er beregnet på engangsbruk.
17.Bare Matti Nykänen, som ledet efter første omgang med et hopp på 104 meter - halvmeteren lenger enn Steinar Bråtens ett år gamle bakkerekord - og Weissflogs landsmann, Klaus Ostwald, hadde egentlig kapasitet til å kopiere et slikt kjempehopp.
18.Berit lå hele tiden bak Hämäläinen, som er i ferd med å kopiere førstnevntes bragd fra OsloVM, men differansen var aldri større enn den ble i mål 10,1 sekunder.
19.Bilaget påpeker at det ikke lenger er lov å kopiere fra aviser, bøker og tidsskrifter i skolen.
20.Både Riksarkivet og Universitetsbiblioteket vil kunne kopiere dokumentene.
21.Da politiet kom, var fem kopieringsenheter i gang med å kopiere originalkassetter.
22.Da politiet kom var hele fem kopieringsmaskiner i gang med å kopiere originalkassetter.
23.De ble tatt på fersk gjerning med å kopiere videokassetter.
24.De mange dårlige modellene de blir bedt om å kopiere, bidrar dessuten til å svekke interessen for det tradisjonelle yrket.
25.De nøyer seg ikke med å kopiere.
26.De strengt religiøse mener at menneskene ikke skal forsøke å kopiere noe av Guds skaperverk.
27.De unge vil heller bli kunstnere fremfor å kopiere likegyldige kunstverk skapt av andre.
28.Den beste enkeltplasseringen jeg har fra en VMrunde er tredjeplass, men det er lite trolig at jeg greier å kopiere den bedriften i Frankrike, avslutter Jan Kristoffersen.
29.Dermed kommer åndsverkloven til anvendelse, dvs. at en lærer som ønsker å kopiere trykt stoff til sine elever må innhente tillatelse fra den enkelte opphavsmann og utgiver.
30.Dessverre kan vi ikke kopiere alle ideene, både på grunn av de geologiske forskjeller og større befolkning i de store byer i Storbritannia.
Similar words

 
 

kopiere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kopierekopierendekopiert
Indikative
1. Present
jegkopierer
dukopierer
hankopierer
vikopierer
derekopierer
dekopierer
8. Perfect
jeghar kopiert
duhar kopiert
hanhar kopiert
vihar kopiert
derehar kopiert
dehar kopiert
2. Imperfect
jegkopierte
dukopierte
hankopierte
vikopierte
derekopierte
dekopierte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kopiert
duhadde kopiert
hanhadde kopiert
vihadde kopiert
derehadde kopiert
dehadde kopiert
4a. Future
jegvil/skal kopiere
duvil/skal kopiere
hanvil/skal kopiere
vivil/skal kopiere
derevil/skal kopiere
devil/skal kopiere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kopiert
duvil/skal ha kopiert
hanvil/skal ha kopiert
vivil/skal ha kopiert
derevil/skal ha kopiert
devil/skal ha kopiert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kopiere
duville/skulle kopiere
hanville/skulle kopiere
viville/skulle kopiere
dereville/skulle kopiere
deville/skulle kopiere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kopiert
duville/skulle ha kopiert
hanville/skulle ha kopiert
viville/skulle ha kopiert
dereville/skulle ha kopiert
deville/skulle ha kopiert
Imperative
Affirmative
dukopier
viLa oss kopiere
derekopier
Negative
duikke kopier! (kopier ikke)
dereikke kopier! (kopier ikke)
Your last searches