Norwegian-Italian translation of korrespondere

Translation of the word korrespondere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

korrespondere in Italian

korrespondere
meningverb coincidere, concordare, accordarsi, corrispondere
  være i overensstemmelseverb conformarsi, corrispondere
  brevveksleverb corrispondere, scriversi, scrivere lettere
Derived terms of korrespondere
More examples
1.Forsinkelsene på utenlandsflyene har vært minimale, da disse har vært prioritert for å få flyene til å korrespondere med andre ruter.Vi har imidlertid hatt forsinkelser på 2025 minutter på avganger til London og København. På innenlandsruten nordover, samt enkelte andre ruter har forsinkelsene vært oppe i en time og ti minutter, sier Even T. Hansen.
2.At dette også vil vise seg å korrespondere med de ansattes egne ønsker, er ytterligere en grunn til å gjennomføre de foreslåtte endringer.
3.Bakgrunnen for bestemmelsen er blant annet at en konsulær tjenestemann har rett til å besøke en borger av senderstaten som er tatt i forvaring av politiet, rett til å snakke med ham eller korrespondere med ham, samt hjelpe ham med nødvendig juridisk bistand.
4.Men jeg kan ikke korrespondere med Børre Knudsen gjennom Aftenposten, sier biskopen.
5.På" Break" er stripene laget slik at mønsteret vil korrespondere når man henger opp flere gardinlengder ved siden av hverandre.
6.Slike manøvrer må nødvendigvis korrespondere med bitforbitinnsnevringer av de almene grunnlovfestede rettigheter - som vårt demokrati hviler på.
7.Svevebåten, som har 10 daglige avganger, vil korrespondere med SASrutene til og fra København, fremgår det av en pressemelding fra SAS.
8.Tvert om understreker han at den aktive fantasi er vilkår for den passive, og at de to former må korrespondere -" sende på samme bølgelengde" - om et kunstverk skal nå frem til og aktivisere mottageren.
9.Den foreslåtte bussrute mellom Eidsvoll og Gardermoen er planlagt opprettet med tanke på både charterturister med Gardermoen flyplass som utgangspunkt og arbeidsreiser i distriktet, SLs rute, som i det daglige vil bli drevet av NSB på SLkontrakt, skal på Eidsvoll korrespondere med sydgående nattog om morgenen og nordgående nattog om kvelden.
10.Det later ikke til at De forstår hvor latterlig man føler seg når man blir tvunget til å korrespondere med Deres datamaskiner.
11.Det skjer ikke sjelden at bussen kommer for sent til den Tbane den skulle korrespondere med.
12.Det vil bli en bussrute som skal korrespondere med flybussene til Gardermoen og Fornebu, og samferdselssjefen i Østfold anbefaler at det blir gitt konsesjon.
13.Lyset, som skal korrespondere med at krigerne er gått ned i dødsriket.
14.Man må gjerne flytte et" knippe" ruter, slik at innenlands og utenlandstrafikk kan korrespondere på Gardermoen.
15.Nattogene mellom Oslo og København skal bruke tre kvarter mindre og være fremme i Oslo tidligere for bedre å korrespondere med ekspresstog til Bergen, Trondheim og Stavanger.
16.Postverket har tidligere gjennomført en begrenset prøveordning og regner med at det er et stort behov for en slik måte å korrespondere på.
17.Rute 44 skal korrespondere med Røabanen, som sammen med de øvrige vestlige baner da skal kjøres direkte til og fra Nationaltheatret uten omstigning til / fra Majorstuen.
18.Til å begynne med skrev hun til sin" kjære venninde", for til slutt å korrespondere med" min kjære, kjære datter".
Similar words

 
 

korrespondere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) korresponderekorresponderendekorrespondert
Indikative
1. Present
jegkorresponderer
dukorresponderer
hankorresponderer
vikorresponderer
derekorresponderer
dekorresponderer
8. Perfect
jeghar korrespondert
duhar korrespondert
hanhar korrespondert
vihar korrespondert
derehar korrespondert
dehar korrespondert
2. Imperfect
jegkorresponderte
dukorresponderte
hankorresponderte
vikorresponderte
derekorresponderte
dekorresponderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde korrespondert
duhadde korrespondert
hanhadde korrespondert
vihadde korrespondert
derehadde korrespondert
dehadde korrespondert
4a. Future
jegvil/skal korrespondere
duvil/skal korrespondere
hanvil/skal korrespondere
vivil/skal korrespondere
derevil/skal korrespondere
devil/skal korrespondere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha korrespondert
duvil/skal ha korrespondert
hanvil/skal ha korrespondert
vivil/skal ha korrespondert
derevil/skal ha korrespondert
devil/skal ha korrespondert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle korrespondere
duville/skulle korrespondere
hanville/skulle korrespondere
viville/skulle korrespondere
dereville/skulle korrespondere
deville/skulle korrespondere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha korrespondert
duville/skulle ha korrespondert
hanville/skulle ha korrespondert
viville/skulle ha korrespondert
dereville/skulle ha korrespondert
deville/skulle ha korrespondert
Imperative
Affirmative
dukorresponder
viLa oss korrespondere
derekorresponder
Negative
duikke korresponder! (korresponder ikke)
dereikke korresponder! (korresponder ikke)
Your last searches