Norwegian-Italian translation of korrumpere

Translation of the word korrumpere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

korrumpere in Italian

korrumpere
personverb corrompere
Synonyms for korrumpere
More examples
1.Velgerne har vist at de har stått imot forsøkene på å korrumpere dem, sa en kandidat for Unido.
2.En tanke er at det selvfølgelig er helt forkastelig å la seg korrumpere.
3.Vi må ikke la oss korrumpere og vi må ikke oppgi våre idealer.
Similar words

 
 

korrumpere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) korrumperekorrumperendekorrumpert
Indikative
1. Present
jegkorrumperer
dukorrumperer
hankorrumperer
vikorrumperer
derekorrumperer
dekorrumperer
8. Perfect
jeghar korrumpert
duhar korrumpert
hanhar korrumpert
vihar korrumpert
derehar korrumpert
dehar korrumpert
2. Imperfect
jegkorrumperte
dukorrumperte
hankorrumperte
vikorrumperte
derekorrumperte
dekorrumperte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde korrumpert
duhadde korrumpert
hanhadde korrumpert
vihadde korrumpert
derehadde korrumpert
dehadde korrumpert
4a. Future
jegvil/skal korrumpere
duvil/skal korrumpere
hanvil/skal korrumpere
vivil/skal korrumpere
derevil/skal korrumpere
devil/skal korrumpere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha korrumpert
duvil/skal ha korrumpert
hanvil/skal ha korrumpert
vivil/skal ha korrumpert
derevil/skal ha korrumpert
devil/skal ha korrumpert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle korrumpere
duville/skulle korrumpere
hanville/skulle korrumpere
viville/skulle korrumpere
dereville/skulle korrumpere
deville/skulle korrumpere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha korrumpert
duville/skulle ha korrumpert
hanville/skulle ha korrumpert
viville/skulle ha korrumpert
dereville/skulle ha korrumpert
deville/skulle ha korrumpert
Imperative
Affirmative
dukorrumper
viLa oss korrumpere
derekorrumper
Negative
duikke korrumper! (korrumper ikke)
dereikke korrumper! (korrumper ikke)
Your last searches