Norwegian-Italian translation of korsfeste

Translation of the word korsfeste from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

korsfeste in Italian

korsfeste
generellverb crocifiggere
More examples
1.Derimot synes det nokså naturlig at de skriftlærde og de andre av Jesu motstandere som bare forfulgte ham, og først ville stene ham, og siden korsfeste ham - betalte vaktene som det står skrevet - forat de skulle utbre det rykte at disiplene hadde stjålet Jesu legeme.
2.En svenske i slutten av 20årene forsøkte julaften å korsfeste seg selv utenfor en kirke i Hälsingborg.
Similar words

 
 

korsfeste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) korsfestekorsfestendekorsfestet
Indikative
1. Present
jegkorsfester
dukorsfester
hankorsfester
vikorsfester
derekorsfester
dekorsfester
8. Perfect
jeghar korsfestet
duhar korsfestet
hanhar korsfestet
vihar korsfestet
derehar korsfestet
dehar korsfestet
2. Imperfect
jegkorsfestet
dukorsfestet
hankorsfestet
vikorsfestet
derekorsfestet
dekorsfestet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde korsfestet
duhadde korsfestet
hanhadde korsfestet
vihadde korsfestet
derehadde korsfestet
dehadde korsfestet
4a. Future
jegvil/skal korsfeste
duvil/skal korsfeste
hanvil/skal korsfeste
vivil/skal korsfeste
derevil/skal korsfeste
devil/skal korsfeste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha korsfestet
duvil/skal ha korsfestet
hanvil/skal ha korsfestet
vivil/skal ha korsfestet
derevil/skal ha korsfestet
devil/skal ha korsfestet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle korsfeste
duville/skulle korsfeste
hanville/skulle korsfeste
viville/skulle korsfeste
dereville/skulle korsfeste
deville/skulle korsfeste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha korsfestet
duville/skulle ha korsfestet
hanville/skulle ha korsfestet
viville/skulle ha korsfestet
dereville/skulle ha korsfestet
deville/skulle ha korsfestet
Imperative
Affirmative
dukorsfest
viLa oss korsfeste
derekorsfest
Negative
duikke korsfest! (korsfest ikke)
dereikke korsfest! (korsfest ikke)
Your last searches