Norwegian-Italian translation of korte ned

Translation of the word korte ned from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

korte ned in Italian

korte ned
tekstverb accorciare, abbreviare, compendiare, ridurre, condensare
Anagrams of korte ned
Similar words

 
 

More examples
1.Hensynet til mennesket synes dessverre å bli borte under det overordnede mål å korte ned soningskøene.
2.Jeg så henne løpe i Houston (sjetteplass på 2.41) og fikk henne bl.a. til å korte ned steget noe.
3.Ved å bruke glassfiber som byggemateriale kan vi korte ned på byggetiden, og vekten gjør selvsagt transporten enklere og forhåpentlig billigere.
4.Vi er imidlertid alle generelt opptatt av å korte ned tiden så mye som mulig, og dette gjelder selvfølgelig også servicevirksomheten innen kirkeforvaltningen.
5.Vi fortsetter ikke bare for å korte ned tiden mellom forhandlingsbrudd og et eventuelt anbefalt meglingsforslag, sier Stavik.
6.Akershus har i år etablert 500 ekstraordinære elevplasser i den videregående skolen i håp om å korte ned køen av søkere til de ulike linjer.
7.At Statsbanene nå har hentet opp igjen av skuffen planene om en Ringeriksbane i tunnel gjennom Krokskogen, har i første rekke sammenheng med ønsket om å korte ned reisetiden på Bergensbanen, understreker jernbanedirektør Karsten Krogsæter overfor Aftenposten.
8.At Statsbanene nå har hentet opp igjen av skuffen planene om en ringeriksbane i tunnel gjennom Krokskogen, har i første rekke sammenheng med ønsket om å korte ned reisetiden på Bergensbanen, understreker jernbanedirektør Karsten Krogsæter overfor Aftenposten.
9.Attføringen skal skje i samarbeid med hver enkelt bedrift for å korte ned fraværsperioden.
10.Både innholdet og handlingen er fra boken, men jeg har måttet korte ned og har gjort en del omskrivninger for å få det til å passe på våre dagers forhold, sier Rolf Wagle.
11.Bø kommune i Telemark overveier å korte ned arbeidstiden eller innføre andre ordninger for de ansatte for å få budsjettet i balanse.
12.Endel av pengene vil gå til Rikshospitalet for å dekke deres behov for å korte ned hjertepasientenes lange ventetid før operasjon kan gjøres, sier sosialministerens personlige sekretær, Grete Horntvedt, til Aftenposten.
13.For 1984 er det bevilget 15 millioner kroner på statsbudsjettet til prosjekter som kan redusere køer og korte ned ventetider til statlige og fylkeskommunale sykehus.
14.Først Arbeiderpartiregjeringen, derefter Høyre og mellompartiene, har skritt for skritt bygd ned den offentlige boligfinansieringen her i landet - ved å stramme inn lånerammene i Husbanken, korte ned tilbakebetalingstiden og heve renten.
15.Hensikten er å gi et tverrfaglig tilbud til yrkeshemmede slik at man på den måten kan korte ned ventetiden i de forskjellige delene av attføringsapparatet.
16.Hun tok derfor til orde for at de som ønsker det kan betale inn ekstra og på den måten få redusert sine renteutgifter og korte ned avdragstiden.
17.HysingDahl advarer mot å korte ned på tjenestetiden, og han sier nei til kvinner i stridende stillinger.
18.I startblokkene visste jeg at det var medvind og jeg konsentrerte meg derfor om å korte ned skrittene så jeg ikke skulle komme for tett opp til hekkene, sa Robert, som har hatt sine skadeproblemer de siste årene.
19.Innenfor det system vi har idag, klarer vi å sterilisere 350400 pr. år, men det hadde vært ønskelig om vi hadde fått bevilgninger så vi kunne korte ned på de lange ventelistene.
20.Motorvognene, til en verdi av 180 millioner kroner, skal sørge for å korte ned reisetiden på Røros og Nordlandsbanen betraktelig.
21.Noe av det mest frustrerende i min tid som statsadvokat, er at det ikke har latt seg gjøre å korte ned tiden fra et straffbart forhold blir avdekket, til gjerningsmannen får sin straff.
22.Norske fanger kan selv få bidra til å korte ned køene foran landets fengsler.
23.Sosialdepartementet foreslår at det neste år skal brukes 50 millioner kroner for å korte ned ventelistene på sykehusene, og endel av pengene skal gå til Rikshospitalet for å korte ned ventetiden for hjerteoperasjoner.
24.Statsbanene har på et møte nylig drøftet med kommunene Ringerike og Hole en tunnelløsning gjennom Krokskogen, med sikte på å korte ned reisetiden til Bergen med omkring en time.
25.Vi kan derfor korte ned skoletiden.
26.Vi skal korte ned tid og avstand.
27.De to containersentralene var tiltenkt Oppegård og Lørenskog og skulle avlaste og korte ned ventelisten inntil nye sentraler ble bygget.
28.Det har i lengre tid kommet signaler fra de fleste skøytenasjonene om at noe må gjøres for å korte ned stevnetiden på skøyter.
29.Lykkes han i sine bestrebelser, så vil dette være i tråd med vedtaket fra Landskonferansen i 1984 som klart fastslo at soldatene ikke ønsker å korte ned på den effektive tjeneste som oppfattes som verdifull i utdannelsesøyemed, sa Korslund.
30.Vi bør utvide skoleåret for elevene og samtidig gi lærerne fast kontortid og korte ned sommerferien, sier skolestyrets formann Aud Voss Eriksen til Aftenposten.
Your last searches