No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword kostelig. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.November", i kostelig nyutgave.
2.Det er et privilegium å ha kjent et menneske som Mette Moe, og en kostelig gave å ha hatt henne som venn.
3.Efter frokost idag overrakte Sanitetsforeningens styre med fru Nilima i spissen Kronprinsessen en kostelig samedrakt.
4.En kostelig juledekorasjon som er verd å gå i arv.
5.En kostelig ring er gått i arv fra far til sønn ; ringen har den egenskap at den gjør bæreren god, elsket, avholdt.
6.Hadde Holberg kunnet se dem, ville det sikkert ha moret ham kostelig.
7.Han er redaktør av Weekend, det nye ukebladet som Norge har fått som en kostelig gave.
8.I en kostelig scene viser Spielberg & Co. noe som vel må betegnes som et teknisk mesterverk.
9.I en tid da avisene også tenderer mot å henvende seg til seere er den skrevne artikkel, reportasje eller epistel et klenodium, like kostelig som viktig.
10.I tillegg til selve teksten ser vi to menn som morer seg kostelig over den" gode" vitsen.
11.Kostelig er også visen om brødrene Haga - landbrukets minimafia.
12.Når trykkene dekkes med bladgull, får de et kostelig preg som minner om gravfunn fra rike kulturer.
13.Og i katakombene står to millioner flasker vin som ved årenes og omhyggelig pleies hjelp blir til edel, kostelig - og kostbar - drikk for de store anledninger.
14.Profesjonelle kunst og kulturformidlere av ildsjeltypen - en kostelig mangelvare - bør gis ansvar og armslag.
15.Vi registrerte en kostelig innsats av det rendyrkede amatørrenovasjonslag.
16.British Airborne Division, som kom til Gardermoen i maidagene 1945 og som nå feirer gjensynet med gamle kampfeller, morer seg ennå kostelig ved tanken.
17.Det er et faktum at også kostelig tyvegods blir omsatt på det store loppemarkedet.
18.En kostelig skygge over spillet kaster også Stellan Skarsgård i rollen som kunstnerhåpet Lyngstrand.
19.FRIHET til ytring er en kostelig gave.
20.Ikke bare musikk, men også humor gjennomsyret forestillingen - kostelig var Pat and Mikesketchen a la Harlem.
21.Jeg tenker på Unni Evjen som har gitt Augusta Sperling både charme og varme og kostelig humoristisk stenk la gå at figuren er tydelig, det må den bli.
22.Kostelig !
23.Kostelig er prestens skjennepreken og Åkes pliktskyldige trall som følge av den.
24.Svenskene moret seg kostelig over de visene som ble sunget med sterke undertoner, mens tyskerne heldigvis hadde problemer med sproget !
25.Tostrups" Hvit" og" Rød dame" i henholdsvis marmor og persisk travertin (for en kostelig betegnelse) er hugget og slepet i en arkaiserende stram stil, med blokken som den samlende urform.