Norwegian-Italian translation of krater

Translation of the word krater from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krater in Italian

krater
generellnoun cratere [m]
Synonyms for krater
Similar words

 
 

More examples
1.Med tiden vil det dannes et krater større enn Omdalsvannet og med en dybde på 70 meter rett ved boligområdene våre, sier Ragnhild Rabbe.
2.Der eksplosjonen skjedde er det et krater på tre meters dybde og fire meter i diameter.
3.Det er bedre å grave opp atten graver på en gang og ha dem stående i påvente av at folk skal dø, enn dagens ordning med svære krater hver gang en grav skal graves.
4.Ordføreren mente at det ikke nødvendigvis behøvde li så ille med et krater, fordi man i reguleringsplanen forutsetter at arealet efterhvert skal beplantes igjen til skogbunn eftersom stenen blir tatt ut. han tror fullt og fast på at Statens forurensningstilsyn ikke vil tillate noe som vil være til skade for befolkningen.
5.Veimester Kåre Hverven på Billingstad Veistasjon antar at store nedbørmengder er årsaken til at det oppstod et fire kvadratmeter stort krater i et av kjørefeltene mot Oslo.
6.Bomben efterlot seg et krater som var 2,5 meter bredt og 1,5 meter dypt.
7.Bomben eksploderer og lager et større krater omkranset av ødelagt betong, stein og jord.
8.En UFO lander eksplosjonsartet etsteds i Wisconsin og lager et krater.
9.Et glødende krater med en diameter på rundt 400 meter spyr fortsatt ut lava ved foten av vulkanen Beerenberg på Jan Mayen.
10.Kulen gikk ut gjennom ryggen og laget et krater som skulle gjort Neizvestny til invalid for livet.
11.Utbruddene er vanligvis kommet fra et sentralt beliggende krater i vulkanene.
Your last searches