Norwegian-Italian translation of kredittere

Translation of the word kredittere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kredittere in Italian

kredittere
generellverb accreditare
  bankvirksomhetverb accreditare
Similar words

 
 

More examples
1.Derfor vil jeg kredittere Knut Frydenlund for at han som utenriksminister meglet i torskekrigen, noe som var i Norges interesse, og fordi han siden la vekt på den delen av utenrikspolitikken som omfattet de havrettspolitiske oppgaver.
Your last searches