Norwegian-Italian translation of krenke

Translation of the word krenke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krenke in Italian

krenke
sinneverb ferire, offendere
  vanhelligeverb profanare, commettere sacrilegio
Synonyms for krenke
Derived terms of krenke
More examples
1.USA visste enten på forhånd at det sydkoreanske flyet som ble skutt ned av SovjetUnionen ifjor, ville krenke sovjetisk luftterritorium, eller, hvis det ikke er tilfelle, brøt et amerikanskjapansk efterretningsnett på en uforklarlig måte sammen akkurat på den tiden.
2.Det svenske forsvar har utviklet nye våpen som vil gjøre det mer risikabelt for fremmede ubåter å krenke vårt territorium.
3.Ingen har frihet til å krenke minoriteter, enten det skjer i religionens navn, i politisk eller annen hensikt.
4.Ingen har rett til å krenke minoriteter, heller ikke når det skjer i religionens navn, sa aktor i Høyesterett igår.
5.Intet land har rett til å krenke et annet land, fastslo Buttedahl.
6.Vi er selvsagt interessert i ethvert våpensystem som vil gjøre det mer risikabelt for fremmede ubåter å krenke norsk område, svarte Anders C. Sjaastad på spørsmål om det kunne være aktuelt å gå til innkjøp av det nye svenske våpensystem.
7.Benkow mente at dersom man utvikler holdninger som fører til at private initiativ og private nyskapninger blir sett på som et anslag mot den sosialetiske ide, ja da vil vi få et statisk og stadig mer mistilpasset system som alle kan se svakhetene i, men som ingen tør røre av redsel for å bli stemplet som reaksjonær og beskyldt for å krenke nasjonale helligdommer.
8.Blant de spørsmål som melder seg i en film som denne, er at det alltid finnes tilstrekkelig med mennesker som er villige til systematisk og skamløst å krenke menneskeverdet i undertrykkelsens tjeneste.
9.Den aggressive forsvarer sine rettigheter ved å krenke andre, å ville bestemme over andre, kommer lett i konflikt og blir ofte sint.
10.Den kan ses som en trusel rettet mot den eller dem som overveier å krenke svenske farvann.
11.Det er ikke grunnlag for å hevde at dommens begrunnelse og resultat betyr et fritt frem for den som vil sjikanere og krenke homofile, bare han gjør det i religionens navn.
12.Det hadde ingenlunde vært Torvunds mening å krenke noen.
13.Det skulle kunne gå an å bygge opp en generell human holdning, uten å krenke noe eller noen.
14.Dette ville, ifølge det kinesiske syn, krenke Kinas suverenitet.
15.Er det modig å krenke tabuer ?
16.For hvorfor skulle ellers russerne så grovt og så systematisk krenke svensk sjø og luftterritorium ?
17.I en middagstale som SovjetUnionens statsminister Nikolaj Tikhonov holdt tirsdag, kom han inn på faren for at amerikanske atomraketter kan komme til å krenke finsk luftrom, men dette spørsmålet kom ikke opp under møtetet med Tsjernenko.
18.I sin første offentlige erklæring om den pågående korsstriden i Polen anklaget kardinal Jozef Glemp igår kveld regjeringen for å krenke folkets følelser.
19.Loven om censur av film har vært endret flere ganger, sist i 1969. filmkontrollen skal ifølge loven ikke godkjenne bilder hvis man mener visningen av dem vil stride mot lov eller krenke ærbarhet eller virke forrående eller moralsk nedbrytende.
20.Norske Samers Riksforbund er fullt klar over at Justisdepartementet overfor samiske organer har hevdet at det ikke har vært meningen med avtalen å krenke samenes rettigheter.
21.Når nå Røde Kors kaster frem tanken om å tre inn som meglingsorgan mellom stridende stater - såfremt statene ber om det, da vil ikke dette krenke noen eller noe.
22.Om bruk av bibelsitater i sin ytterste konsekvens mente han at slike faktisk kan krenke personer ansatt i Tollvesenet !
23.Overfor ledsagende vesttyske journalister sa Vogel at hans holdning til mordet er velkjent, men at han ikke ønsker å krenke de vanlige regler for en utenlandsk gjest.
24.Pearson skriver også at de koreanske pilotene nok ble forledet til å tro at den sovjetiske radaren ble forstyrret, slik at flyet farefritt kunne krenke sovjetisk område.
25.Professoren synes å være sterkt opptatt av den" utflyting av injuriebegrepet" som angivelig nå er i ferd med å krenke" vanlige strafferettslige rettssikkerhetsprinsipper".
26.På Ferms spørsmål om på hvilket nivå i Moskva man beslutter å la ubåter krenke svensk sjøterritorium, svarte Miltstein at dette skjer i politbyrået.
27.På sin pressekonferanse efter møtet med Gromyko, la Palme meget stor vekt på å ha fått forsikringer om at SovjetUnionen har full respekt for Sveriges nøytralitet og at man ikke vil krenke landets territorielle integritet.
28.På sin pressekonferanse understreker Palme at Sverige har fått et stort antall signaler om at SovjetUnionen ikke vil krenke svensk territorium, og at dersom noen gjør det allikevel, så skal vedkommende straffes.
29.Utenriksminister Andrej Gromyko forsikret i Stockholm igår statsminister Olof Palme om at SovjetUnionen har full respekt for Sveriges nøytralitet og ikke vil krenke dets territorielle integritet.
30.Utenriksminister Andrej Gromyko forsikret mandag statsminister Olof Palme om at SovjetUnionen har full respekt for Sveriges nøytralitet, og at man ikke vil krenke landets territorielle integritet.
Similar words

 
 

krenke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) krenkekrenkendekrenket
Indikative
1. Present
jegkrenker
dukrenker
hankrenker
vikrenker
derekrenker
dekrenker
8. Perfect
jeghar krenket
duhar krenket
hanhar krenket
vihar krenket
derehar krenket
dehar krenket
2. Imperfect
jegkrenket
dukrenket
hankrenket
vikrenket
derekrenket
dekrenket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde krenket
duhadde krenket
hanhadde krenket
vihadde krenket
derehadde krenket
dehadde krenket
4a. Future
jegvil/skal krenke
duvil/skal krenke
hanvil/skal krenke
vivil/skal krenke
derevil/skal krenke
devil/skal krenke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha krenket
duvil/skal ha krenket
hanvil/skal ha krenket
vivil/skal ha krenket
derevil/skal ha krenket
devil/skal ha krenket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle krenke
duville/skulle krenke
hanville/skulle krenke
viville/skulle krenke
dereville/skulle krenke
deville/skulle krenke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha krenket
duville/skulle ha krenket
hanville/skulle ha krenket
viville/skulle ha krenket
dereville/skulle ha krenket
deville/skulle ha krenket
Imperative
Affirmative
dukrenk
viLa oss krenke
derekrenk
Negative
duikke krenk! (krenk ikke)
dereikke krenk! (krenk ikke)
Your last searches