Norwegian-Italian translation of krukke

Translation of the word krukke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krukke in Italian

krukke
beholdernoun boccale [m], caraffa [f], vaso [m], giara [f], orcio [m]
Synonyms for krukke
Derived terms of krukke
Similar words

 
 

More examples
1.Svidd krukke med blader" sier bare i selve navnet noe om sin opphaverskes holdning til krukkemakeryrket.
2.Det er symbolsk å gi jord - derfor vil vi gi statsminister Kåre Willoch og den norske regjering vår" jord fra syd" for å understreke deres rolle i den tredje verden, sa inderen Narendra Taneja da han på vegne av NordSydkongressen overrakte statsministeren en krukke med jord på hans kontor iformiddag.
3.Men her er det mest interessante, sier hun og åpner stolt en stor krukke av onyx.
4.Altfor ofte har vi sett på mottageren som en tom krukke som passivt mottok hva som helst : teknologi, moderne produksjon eller kristendom.
5.Derfor bar hun den også med seg i en dyr innpakning - en alabast krukke Hvem var hun - den tilsynelatende rike kvinne med det velkjente sexliv ?
6.Det har han selvfølgelig full rett til, eftersom ordningen er automatisk, bare bunnfallet skal forsiktig efterlates i denne enken i Sareptas uuttømmelige krukke.
7.Dette krever naturligvis en forklaring, og eftersom partiets representanter ikke uten videre forteller almenheten hvor de tar pengene fra, så kan det kanskje være på sin plass å gjøre oppmerksom på at selvsagt har heller ikke Hagen og hans folk noen Sareptas krukke.
8.En krukke med skrulokk.
9.En loddseddel for hver 10 000. krukke koldkrem.
10.For alternativet til økte skatter og avgifter er på kort sikt bare milde gaver til folketrygden fra julenissen, Sareptas krukke, Alladins lampe eller hva en nå kan finne på å kalle kostnadsfrie gaver.
11.Han grep tak i en morterhammer av støpejern, som sto i en krukke.
12.Hundrevis av gjenstander er bragt på tørt land, blant andre en krukke, trolig fra 1500tallet.
13.Jeg vasker meg med såpe og har ikke engang en krukke med hudkrem.
14.Legg sild, løkringer og laurbærblad lagvis i en krukke, slå sausen over og sett silden kjølig før servering.
15.Legg sild og saus lagvis i en krukke.
16.Med poengterende fantasi og stramhet i formen har hun modellert eksotiske kvinnefysiognomier, -" magiske" afrikanerinnehoder, og stillehavsmasker for ikke å tale om en mørk, svai betongskulptur av en formummet muslimkvinne med krukke på hodet, og brennende øyne over sløret, - i en smidig samlet kontur fra topp til fot.
17.På et bord står en krukke med rengjorte pensler.
18.Televerket er en Sareptas krukke av nye ideer som skal gjøre det lettere for oss å kommunisere med hverandre, og det til tross for all motvind og bør fra mange hold mot tele (u) vesenet.
19.Verken Regjeringen eller Arbeiderpartiet har noen Sareptas krukke å øse av, og det er heller ikke ansvarlig politikk å basere statsbudsjettet på hva oljeinntektene til enhver tid bringer.
20.Vi har regnet som om samfunnets produksjon er en Sareptas krukke og ansett oppgaven å være å regulere flommen og å fordele resultatet.
21.Statens ansvar" er allerede blitt en enorm sovepute for store deler av befolkningen - inkludert mange politikere - og har gitt disse helt urealistiske forestillinger om Staten som en utømmelig Sareptas krukke, som kan løse alle oppgaver og finansiere dem.
22.Jeg håper at vi skal lykkes i å få private interessenter til å gå inn på eiersiden i Horten Verft, sa Syse, som understreket at kun statsbedrifter har kunnet betrakte statskassen som en sareptas krukke.
23.Vi er klar over at Oslo kommune ikke har noen Sareptas krukke, sier Kjell Ørlyng som er kontaktperson.
24.Det er ikke bestandig lett å få tak i, derfor samler jeg blomkarsefrø, tørker dem og putter dem på krukke.
25.Det virker enkelte ganger som om Oslo Førskolelærerlag tror Oslo kommune kan øse av" Sareptas krukke", sa Kjersti Solli (h) på møtet om barnehaver, som Oslo Førskolelærerlag arrangerte.
26.En butikk har til og med smaksprøver stående i spesialdesignede cocktailglass over hver krukke.
27.En krukke med pensler, en flaske, en piggete kaktusplante.
28.Et nokså dystert bilde av teatersituasjonen i en by som vi har lært å betrakte som Zareptas krukke.
29.Ingen har fått lov til å pirke ved troen på oljen som en Sareptas krukke.
30.Jeg får lov til å spise en liten krukke eggedosis mens vakten ser på.
Your last searches