Norwegian-Italian translation of krympe

Translation of the word krympe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krympe in Italian

krympe
fysikkverb restringersi, contrarsi
  klærverb restringersi, accorciarsi
Synonyms for krympe
Derived terms of krympe
More examples
1.All grunn, nettopp nå, til å krympe bruken av fengsel.
2.All grunn til å krympe fengslet.
3.De 90 boligene her i liene utenfor Kristiansand er et glitrende eksempel på at folk flest faktisk kan utvide og krympe sine dyrebare hjem efter egne behov.
4.Der har vi tillatt oss å" krympe" stykkene noe, og har ikke mottatt protester mot det, sier han.
5.Derfor hadde Nordstrand noe å krympe" Best i byn"pokalen i på lørdag.
6.Det er altså all grunn, nettopp nå, til å krympe fengslet.
7.Komplettere garderoben i det store eller små, som vi kan krympe til ære for våren.
8.Male, lese, synge og leve - på tross av at kulturtilbudet har en tendens til å stå stille i disse tider, og heller krympe enn øke.
9.Markedet på norsk kontinentalsokkel vil stagnere, kanskje også krympe i tiden fremover.
10.Professor Thomas Mathiesen skriver i en artikkel i Aftenposten av 6. desember om straffenivå og soningskøer at" det er all grunn, nettopp nå, til å krympe fengslet.
11.Utvalget som skal ledes av fylkesmann Martin Buvik, skal grundig arbeide for å finne frem til løsninger som kan bedre kommunens inntekter - og krympe utgiftssiden.
12.Vi har chanse og foranledning til kurs dreining, til å legge oss på et fornuftigere straffenivå, til å krympe fengslet.
13.Måtte dere krympe kroppene også ?
14.Denne utviklingen gjør også at Bankforeningen venter at overskuddet på betalingsbalansen vil krympe til mellom seks og åtte milliarder kroner, mens Kreditkassens økonomer ender opp med et overskudd på 13 til 14 milliarder kroner.
15.Det går an å krympe fengselssystemet.
16.For 1985 venter Norges Bank at overskuddet i utenriksøkonomien blir på ca. 22 milliarder kroner, mens overskuddet neste år vil krympe til et sted mellom 0 og 10 milliarder kroner.
17.Med en oljepris på 27 dollar pr. fat og en dollarkurs på kr. 7,50 kommer Industriforbundet til at det norske driftsoverskudd overfor utlandet vil krympe inn til bare ca. tre milliarder kroner neste år, fra ca. 23 milliarder kroner iår.
18.På lengre sikt er det nødvendig med en prinsipiell politisk gjennomtenkning av bruken av fengsel, med sikte på å krympe anvendelsen av denne reaksjonen, som man gjør det i Sverige og Danmark.
19.Shultz bad før helgen innstendig om at Kongressen ikke underminerer de amerikanske forhandlingsposisjoner ved å sette en stopper for MXprogrammet og krympe forsvarsbudsjettet for neste år.
20.Siden det er paiskallet som tar tid å lage, det bør stå og" hvile" litt før steking for ikke å krympe, kan vi lage deigen ferdig på forhånd.
21.Slike løsninger, med sikte på å krympe fengselssystemet, ville ikke revolusjonere kriminalpolitikken i Norge.
Similar words

 
 

krympe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) krympekrympendekrympet
Indikative
1. Present
jegkrymper
dukrymper
hankrymper
vikrymper
derekrymper
dekrymper
8. Perfect
jeghar krympet
duhar krympet
hanhar krympet
vihar krympet
derehar krympet
dehar krympet
2. Imperfect
jegkrympet
dukrympet
hankrympet
vikrympet
derekrympet
dekrympet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde krympet
duhadde krympet
hanhadde krympet
vihadde krympet
derehadde krympet
dehadde krympet
4a. Future
jegvil/skal krympe
duvil/skal krympe
hanvil/skal krympe
vivil/skal krympe
derevil/skal krympe
devil/skal krympe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha krympet
duvil/skal ha krympet
hanvil/skal ha krympet
vivil/skal ha krympet
derevil/skal ha krympet
devil/skal ha krympet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle krympe
duville/skulle krympe
hanville/skulle krympe
viville/skulle krympe
dereville/skulle krympe
deville/skulle krympe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha krympet
duville/skulle ha krympet
hanville/skulle ha krympet
viville/skulle ha krympet
dereville/skulle ha krympet
deville/skulle ha krympet
Imperative
Affirmative
dukrymp
viLa oss krympe
derekrymp
Negative
duikke krymp! (krymp ikke)
dereikke krymp! (krymp ikke)
Your last searches