No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword krype til korset. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Bergen Bank har sluppet å krype til korset på denne måten, men også de sliter med å holde seg ajour med alle transportnoteringene.
2.Folk oppdaget oss, og fikk mistanke, og det endte med at vi måtte krype til korset.
3.I Danmark måtte myndighetene krype til korset og avskjedige seks busssjåfører, som hadde vist den uhørte frekkhet - og selvstendighet - å melde seg ut av fagforeningen !
4.Bare ti uker senere måtte ledelsen i CocaCola Company krype til korset efter å ha innsett sin grove tabbe.
5.Efter medienes og opinionens kraftige avsløringer fant" Traktat Nå" til slutt å måtte krype til korset.
6.Francos tanke var at boikotten skulle myke opp de gjenstridige gibraltarene, tvinge dem til å krype til korset og gå inn for spansk overherredømme over den britiske kolonien.
7.I uttalelsene fra partene ble det ikke nevnt noe om skriftlig garanti, og forbundets viseformann, Mick McGahey, sa at det ikke blir snakk om å krype til korset.