Norwegian-Italian translation of krysser

Translation of the word krysser from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krysser in Italian

krysser
nautisknoun incrociatore [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Ballettundervisning kunne f.eks. inngå i opplæringen ved musikkskolene, sier Inger Lise Eid og krysser fingrene...
2.Det kan ikke være rett at forholdene og tjenestene varierer så sterkt bare fordi man krysser en tilfeldig kommunegrense, sa ordføreren.
3.Det skal likevel sies at det har vært en viss interesse for studiet hos endel politikere, sier Baker, som krysser fingre for utfallet.
4.Hadde flere byttet ut mengdetreningen med teknisk trening istedenfor å slite seg frem mil efter mil, ville det kanskje blitt morsommere å gå også, mener Bjørn, som har et smil og oppmuntrende ord til alle som krysser hans spor.
5.Livende redd første gang vi gikk mot en fullstendig overlegen fiende, en tysk krysser i Atlanterhavet.
6.Men jeg vet at Torgeir krysser fingrene foran hvert årsmøte i Bondelaget og håper at det skal finne en annen formann.
7.Stengningen har ført til at det nå kan ta mer enn en halv time å komme seg fra Oslo gate der den krysser Ekebergveien ved Oslo Hospital, og inn på Kongsveien, hvilket er en strekning på vel 200 meter.
8.10 000 av de nye arbeidstagerne i Akershus kan derfor tilgodesees på denne måten, og dermed bli kolleger til de 70 000 som daglig krysser bygrensen på vei til arbeide.
9.Allerede den 10. januar krysser kometen Jupiterbanen og kommer inn i området der det befinner seg tusenvis av småplaneter.
10.Andre krysser fingre og sier at vi får vente og se.
11.Anslagsvis 70 000 mennesker krysser daglig grensen til Oslo for å komme til og fra jobben.
12.Av de ca. 6500 planovergangene der spor og vei krysser hverandre, er 450 offentlige, resten private.
13.Av sentimentale grunner krysser vi Mosel og kjører inn i Alf, en trivelig landsby som innbyr til vinsmaking.
14.Av større enheter er bare to ubåter med strategiske raketter, fire havgående ubåter, en krysser og ni fregatter, blitt fullført, mens ett slagskip er hentet frem fra opplag og blitt modernisert.
15.Ballettsjef Anne Borg krysser likevel fingrene og satser på premiere som beregnet den 29. mars.
16.Biltrafikken som krysser bygrensen i vest fordeler seg i dagens veisystem på 10 000 biler der Store Ringvei krysser Akerselven, 10 000 biler på Kirkeveiringen og 20 000 biler på E18 forbi sentrum.
17.Broen krysser Lempaelven 77 kilometer øst for hovedstaden San Salvador.
18.Bydelen er omgitt av hovedgater, men Kirkeveiringen krysser bydelen, og gjennomfartstrafikken i Arendalsgaten må dempes.
19.Bærum og Oslo er tidligere kommet til enighet om en økning i tilskuddet til de forstadsbaner som krysser bygrensen.
20.Ca. 210 000 kjøretøyer krysser bydelens grenser i døgnet, og Sjølystveien danner en effektiv trafikkbarriere mellom bydelen og Frognerkilen.
21.Da er muligheten for at vi blir undervurdert stor, sier Tor Jørgensen som med mottoet" jo bedre, jo lettere", krysser ut VIFJuventus i første runde !
22.De britiske sosialdemokratenes leder David Owen fremholdt for en uke siden at senkingen av den argentinske krysser" General Belgrano" er i ferd med å utvikle seg til et britisk" Watergate".
23.De samme stammefolkene lever på begge sider av den afghanske grense, som har vist seg umulig å overvåke, og som de lokale innbyggere krysser efter forgodtbefinnende.
24.De tror, fordi de har bevist det selv, legger vi til, og krysser fingrene for at de beviser det nok en gang.
25.Den 20. kl. 11,25 krysser solsenteret himmelens ekvator fra syd mot nord.
26.Den amerikanske marineminister John Lehman sa i juni ifjor at denne prosessen hadde virket meget bra, og at den hadde bidratt til å redusere episoder rundt om i verden der de to gigantiske krigsflåtene krysser de samme farvann.
27.Den begynner makelig og går så litt utfor til den efter ca. fire kilometer krysser veien mellom Harestua og Mylla ved Svartbekken parkeringsplass.
28.Den billigste og enkleste løsning ville være å la de bussene som nå krysser Drammensveien ved Lysaker, ta omveien om krysset ved Strand.
29.Den panisk middelaldrende i Lars Andreas Larssens tolkning som ikke just spilles med sordin, krysser gamle erotisklyriske spor.
30.Den vestlige utplassering er nå kommet opp i 93 krysser og Pershingraketter.
Your last searches