Norwegian-Italian translation of kue hardt

Translation of the word kue hardt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kue hardt in Italian

kue hardt
hundseverb intimidire, intimorire, molestare
Examples with translation
Evnen til å jobbe hardt er en beundringsverdig egenskap, men evnen til å slappe av er ikke mindre viktig.
Similar words

 
 

Your last searches