No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword kulp. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Like ved finnes en hellig kulp der en biskop engang lot seg bade, og den som har respekt for historien dypper aldri så mye som en finger i helligdommen.
2.Som regel velger hun ut et område, gjerne en kulp, hvor bunnen er dekket av småstein og grus.
3.Lysningen i skogen, granene i skyggen, vinterveien, den sorte kulp i april, blå morgen i januar.
4.Overingeniøren som stelte med innfartsveiene i 1960årene klarte det kunststykket å gjøre små bekkefar til brede elveløp inn mot en avstengt kulp uten å vite hvor han skulle gjøre av de veldige vannmassene.