Norwegian-Italian translation of kupp

Translation of the word kupp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kupp in Italian

kupp
innkjøpnoun occasione [f], affare [m]
  mineraloginoun scoperta di un giacimento [f], scoperta [f]
  formålnoun ritrovamento [m], reperto [m]
  handelnoun occasione [f], affare [m], buon acquisto [m]
Synonyms for kupp
Derived terms of kupp
Similar words

 
 

More examples
1.Enkene" er som vi husker tre kvinner, hvis menn omkom under forsøk på å gjennomføre et kupp mot en pengetransportbil.
2.(NTBAFPDPA) Nigerias nye militærregjering som tok makten i et ublodig kupp lørdag, ser ut til å ha full kontroll over hele landet, fremholdt pålitelige kilder i nabolandet Niger mandag.
3.(NTBReuterAFP) De væpnede styrker i Guinea har tatt makten i et kupp, en uke efter president Sekou Toures død, meldte kringkastingen i hovedstaden Conakry tirsdag.
4.(NTBReuterAFP og NPSAP) Forholdene var rolige i den nigerianske hovedstad Lagos søndag, ett døgn efterat generalmajor Muhammed Buhari i spissen for de militære styrker styrtet den sivile president Shehu Shagari i et ublodig kupp.
5.Det er klart man kan gjøre kupp.
6.Det har allerede funnet sted et kupp.
7.Dette er et rent kupp, sier avdelingsleder på malerlinjen, Erik Wessel.
8.For kort tid siden gjorde vi imidlertid et riktig kupp, forteller admiral Helle.
9.Fra sovjetisk synspunkt vil det være et strategisk kupp av enorme dimensjoner om det påtvang USA byrdene av et grenseforsvar i syd, heter det i rapporten, som beskriver en slik utvikling som" en global utmanøvrering av USA".
10.Hadde jeg visst om faren for et kupp, var jeg blitt sittende, sier han.
11.Idag for tre år siden (23. februar 1981) var en meget kritisk dag for vår nasjon da høyreorienterte offiserer forsøkte å gjøre kupp, sier Oreja.
12.Jeg planlegger ikke noe kupp og jeg vil heller ikke tolerere noe kupp.
13.Men hva med de mange planer om kupp som er avslørt ?
14.Selv finner jeg det bemerkelsesverdig at offiserer overhodet forsøkte et kupp ; det har knapt nok forekommet i tysk historie.
15.Sovjetunionen er istand til å ta Norge ved et kupp av Oslo, mens vår forsvarsplanlegging går ut på å forsvare oss mot en invasjon som kommer ned Skibotndalen.
16.Ali Yousafi var student da de Moskvatro kommunistene under Taraki tok makten ved et kupp i Kabul i 1978.
17.Antallet militærguvernører er redusert, noe som man mener vil redusere faren for kupp.
18.Arabiske diplomater sier at han har søvnproblemer, og at han lever i konstant frykt for kupp, til tross for sine østtyske sikkerhetsrådgivere og betrodde libyske livvakter.
19.At saken så attpåtil fremmes som hastesak utenfor dagsorden gjør det fullt forståelig at folk kunne oppfatte det som et forsøk på kupp når man så at gravemaskinene allerede stod klare i Studenterlunden.
20.At sistnevnte ble skutt av Moskvas venner under et marxistiskleninistisk kupp, er en detalj som det legges liten vekt på.
21.Backer hevdet at det ikke var fare for noe uventet kupp lik det som skjedde i 1940.
22.Både egyptiske og vestlige kilder er enige om at det mest sannsynlig er Libya som står bak utplasseringen av minene i Suezbukten, eftersom landets leder oberst Gadafi har mottatt store mengder sovjetiske våpen siden sitt kupp for 15 år siden.
23.Da amerikanske styrke invaderte Grenada i oktober efter at statsminister Maurive Bishop var drept i et kupp og makten overtatt av et ytterliggående marxistisk militærråd, ble 40 prosent av økonomien styrt av regjeringen.
24.Da president Salvador Allende ble drept under Pinochets kupp 11. september 1973, var Ines Vargas visejustisminister.
25.De militære har sittet med makten siden et kupp i 1964.
26.Den honduranske utenriksminister Edgardo Paz Barnica, som i disse dager besøker Oslo, ville i et møte med norsk presse igår ikke gi noe klart svar på om man fryktet et kupp.
27.Den indiske hær skiller seg på bemerkelsesverdig måte ut fra de militære i et flertall av den tredje verdens land, ved at den aldri har prøvd å gjøre kupp eller blande seg synlig i politikken på annen måte.
28.Den marxistiske statsminister Maurice Bishop som kom til makten ved et kupp i mars 1979, er borte.
29.Den største mangel - i et land som hadde LatinAmerikas mest solide demokratiske tradisjoner frem til Pinochets kupp - er fraværet av det demokrati som flertallet ønsker.
30.Denne revolusjonære fortropp eksisterte lenge før forsøket på kupp 8. mai, da en liten gruppe væpnede inntrengere angrep militærbarakken Bab alAziziya, hvor Gadafi ofte oppholder seg.
Your last searches