Norwegian-Italian translation of kur

Translation of the word kur from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kur in Italian

kur
medisinnoun cura [f], rimedio [m], dieta [f], regime [m]
Synonyms for kur
Derived terms of kur
Similar words

 
 

More examples
1.De usynlige" er historien om den unge Leander som gjør kur til en maskert dame.
2.I loven fra 1935 står det blant annet at den som ikke er norsk lege eller tannlege ikke må ta syke i kur og behandle epidemiske eller smittsomme sykdommer.
3.Ved siden av de 1000 kronene jeg betalte i kursavgift og litteratur, fikk jeg også tilbud om en kur med badstu og vitaminer som kostet 5000 kroner.
4.Den har foreslått en samlet kur.
5.Dette er mange steder blitt kalt frosk, og det dreide seg om en" likt mot likt"kur der dyret frosk ble brukt mot sykdommen frosk.
6.En slik kur har jeg aldri hørt om før, og jeg kjenner ikke til at noen av våre medlemmer i Norske Homøopaters Landsforbund bruker en slik metode.
7.Er man bitt, så finnes det ingen kur.
8.Etablere Rana som et EDBsenter i NordNorge, kur og rekreasjonssenter for landsdelen basert på fjernvarme fra Norsk Jernverk, forskning og utviklingssenter for metallurgi og geoteknikk og Rana som et skole og utdannelsessenter innen teknikk, EDB og økonomiskadministrative fag.
9.For det annet, konstaterer FAFO efter å ha kartlagt områdets forutsetninger, kan Rana bli et kur og rekreasjonssenter for NordNorge.
10.Kinesiske forskere har utviklet noe de hevder er en effektiv kur mot hudkreft - et sterkt etsende pulver bestående av arsenikk, kobbersulfat, jern og andre mineraler som drysses direkte på det området som er angrepet.
11.Langvarig kur og intravenøse fakta ?
12.Men industriproduksjonen har så langt bare såvidt nådd 1979nivået efter at den falt drastisk da hun satte inn sin kur.
13.Men man må belage seg på å gjennomgå en kur.
14.Og som kur for våre beste skøyteløpere ordinerer Lier først og fremst hvile.
15.Polikliniske pasienter føler seg ofte glemt når de reiser hjem efter fullført kur.
16.Renteøkningen syntes samtidig å styrke kritikere som hevdet at Thatchers harde økonomiske kur ikke vil virke, selv ikke på lengre sikt.
17.Tvertimot bekrefter han nærmest mine synspunkter ved bl.a. å skrive at min" kur mot de urettferdigheter inflasjonen har skapt...... er den aller enkleste, men den sannsynligvis vanskeligste å oppnå".
18.Umulig å svare på, men tromsværingen har iallfall tatt chansen på å gjennomføre en slik kur før sin olympiske debut.
19.Vi har også erfart at langt de fleste som skal ha sin kur poliklinisk, foretrekker å sitte i en komfortabel stol i stedet for å ligge i sengen mens den pågår.
20.Når en kur er over, føler Mona Røkke seg elendig og kvalm.
21.Behandlingsmetoden er trolig ingen effektiv kur mot sykdommen, men en metode som gjør at AIDSrammede kan leve lenger.
22.De siste månedene har den samme Kim drevet utilslørt kur overfor SovjetUnionen.
23.Det burde være naturlig for en borgerlig regjering å forordne en velegnet kur.
24.Det er nok en kur for hardhauser dette.
25.En antibiotisk kur klarte ikke å holde sykdommen i sjakk.
26.Fredagens omsetning på 355 tilsvarer en kur opå ca. 346 før generalforsamlingen, d.v.s. en oppgang på nærmere 40 kr. i forhold til tirsdag.
27.Jellineks oppfordring til totalavhold som eneste mulige kur, gjelder også delvis idag.
28.Julesalmer som kur mot røking ?
29.Men det skal ha vært på forsommeren i år at de fikk øynene opp for hverandre for alvor, på Hotel Miramar i Biarritz, der de begge tilfeldigvis ? - var på kur for å bli kvitt noen kilo.
30.Men hendelsesforløpet får allikevel enkelte kritikere, blant dem tidligere forsvarsminister James Schlesinger, til å reise spørsmål om hvorvidt USAs politikk, i stedet for å være en potensiell kur, er årsaken til den kjernefysiske allergi.
Your last searches
kur