Norwegian-Italian translation of kvele

Translation of the word kvele from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kvele in Italian

kvele
opposisjonverb reprimere, soffocare, stroncare
  gjespingverb soffocare, frenare, reprimere, trattenere
  rykteverb soffocare
  ildverb spegnere
  bruddverb soffocare, strangolare, strozzare, asfissiare
  kjenslerverb mandar giù, trattenere
Synonyms for kvele
Derived terms of kvele
Anagrams of kvele
More examples
1.Politisk og taktisk var det nå nødvendig for Willoch å kvele en gryende debatt i starten innad i hans eget parti.
2.Den stadig økende gjennomgangstrafikken er i ferd med å kvele hele Lambertseter, heter det i brevet til kommunen.
3.Jeg skal kvele deg med mine egne hender hvis du ikke tier stille.
4.Vi sitter som halvfete mus i en osteklokke med et fett stykke ost og kikker mistenksomt på omverdenen, sa Mimi Stilling Jakobsen, og mente at danskene er i ferd med å kvele seg selv med sitt velmente regelverk.
5.Chiles president Augusto Pinochet erklærte tirsdag unntakstilstand i landet i et forsøk på å kvele en bølge av terroristangrep som iløpet av en uke har krevd ti menneskeliv og ført til at hans regjering mandag søkte avskjed.
6.De mer moderate krefter frykter for at en slik krigserklæring vil ende i en stillingskrig, hvor budsjettunderskuddene bare øker og øker for i site omgang å kvele det økonomiske oppsving.
7.Den ensidige amerikanske aksjon er et forsøk på å kvele i fødselen" en propagandaforestilling" fra sandinistregimets side, blir det sagt i en erklæring fra utenriksdepartementet.
8.Denne vesle nasjonen er i ferd med å kvele sin egen skaperevne.
9.Der bekreftet han ytterligere at han hadde slått gutten, og i tillegg forklarte han at han hadde lagt seg oppå gutten for å kvele ham.
10.Det er et år siden Hamarmannen tok livet av sin venninne ved å kvele henne efter at de hadde festet sammen i en uke.
11.Det er nå mulig å kvele forurensningen av mange innsjøer og vassdrag ved hjelp av fiskeoppdrett.
12.Dette kaller Froyn" monopol på å agitere for sine løsninger og dermed kvele andre partimedlemmers oppfatninger".
13.Disse tiltalene blir flittig brukt i tyrkisk politikk for å kvele all opposisjon som har forbindelse med partier fra tiden før militærkuppet.
14.Dogmene forkynner kristendommens sentrale frihetsanliggende, som er Kristus selv, selv om forfallstidene har vært mange da ideologiene nesten fikk kvele frihetens impuls.
15.EN rekke vestlige land har i årevis samarbeidet gjennom Interpol og den mer løselige organisasjon Kilowatt for å kvele terroristorganisjonene, med tildels stort hell.
16.En fortsatt dynamisk utvikling kan bare sikres ved en videreføring av Regjeringens vekstpolitikk, mens Arbeiderpartiets krav om ny inflasjonspolitikk og forsøk på" statlig industristyring" bare vil kvele den nye dynamikken.
17.En frysstrategi tar sikte på å kvele rustningskappløpet.
18.En intens selvrealisering som hopperne betaler med den tilfredsstillelsen det gir å kvele sin egen frykt, og med gleden ved fri flukt fra store høyder.
19.En tid trodde man at plastalderen ville komme til å ødelegge alt, kvele alt, men det er det motsatte som skjer.
20.Enkelte uavhengige analytikere hevder at det offentliges dominerende posisjon på lånemarkedet truer med å kvele den økonomiske oppgang.
21.Er ledelsen i Norges Kommunistiske Parti i ferd med å kvele ytringsfriheten i sitt eget hovedorgan Friheten ?
22.For å nå dette mål, er de villige til å bruke alle midler, og psykologisk krigføring med bruk av undergraving, infiltrasjon, desinformasjon og utpressing inngår som viktige elementer i forsøket på langsomt å kvele VestEuropa.
23.Gjennom sin styrke formår hun å knuse dem som kommer henne for nær (bortsett fra" søsteren", som får de lesbiske trekk frem hos henne), kvele all virkelig evne til kjærlighet.
24.HAROVS røst lot seg ikke kvele.
25.Heller ikke tekniske bevis på kvelning, og ville tiltalte skjule at han hadde slått gutten ved å kvele ham efterpå ? spurte Staff i sin prosedyre, men uten å overbevise lagretten.
26.Hun krøp sammen og slet i blusekraven som om den holdt på å kvele henne.
27.I tredje runde fant finansminister Donald Regan det nødvendig å fastslå at den samme institusjon er i ferd med å kvele den økonomiske oppgang.
28.Ja, mer enn noengang burde teatrene samarbeide nå, i en tid da gradvise nedskjæringer av marginale bevilgninger strammer repet om teatrenes" hals", og truer med raskt å kvele teaterkunstens vitale oppblomstring i de siste par tiår.
29.La ikke norsk misunnelse kvele denne spire til en mer livsbejaende holdning.
30.Med utgifter på rundt 100 milliarder kroner ifjor beslaglegger landbrukspolitikken nå to tredjedeler av EFbudsjettet og holder på å kvele hele samarbeidet.
Similar words

 
 

kvele as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kvelekvelendekvalt
Indikative
1. Present
jegkveler
dukveler
hankveler
vikveler
derekveler
dekveler
8. Perfect
jeghar kvalt
duhar kvalt
hanhar kvalt
vihar kvalt
derehar kvalt
dehar kvalt
2. Imperfect
jegkvalte
dukvalte
hankvalte
vikvalte
derekvalte
dekvalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kvalt
duhadde kvalt
hanhadde kvalt
vihadde kvalt
derehadde kvalt
dehadde kvalt
4a. Future
jegvil/skal kvele
duvil/skal kvele
hanvil/skal kvele
vivil/skal kvele
derevil/skal kvele
devil/skal kvele
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kvalt
duvil/skal ha kvalt
hanvil/skal ha kvalt
vivil/skal ha kvalt
derevil/skal ha kvalt
devil/skal ha kvalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kvele
duville/skulle kvele
hanville/skulle kvele
viville/skulle kvele
dereville/skulle kvele
deville/skulle kvele
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kvalt
duville/skulle ha kvalt
hanville/skulle ha kvalt
viville/skulle ha kvalt
dereville/skulle ha kvalt
deville/skulle ha kvalt
Imperative
Affirmative
dukvel
viLa oss kvele
derekvel
Negative
duikke kvel! (kvel ikke)
dereikke kvel! (kvel ikke)
Your last searches