Norwegian-Italian translation of kviste

Translation of the word kviste from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kviste in Italian

kviste
hagekunstverb potare
Anagrams of kviste
More examples
1.Det man er iferd med å gjøre er å kviste helsedirektørembedet og fordele kvistene i håp om at både kvistene og stammen skal overleve.
2.Der er det tømmerhugger Jon Hagen som er i full gang med å kviste en gran som ble bytte for stormen.
Similar words

 
 

kviste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kvistekvistendekvistet
Indikative
1. Present
jegkvister
dukvister
hankvister
vikvister
derekvister
dekvister
8. Perfect
jeghar kvistet
duhar kvistet
hanhar kvistet
vihar kvistet
derehar kvistet
dehar kvistet
2. Imperfect
jegkvistet
dukvistet
hankvistet
vikvistet
derekvistet
dekvistet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kvistet
duhadde kvistet
hanhadde kvistet
vihadde kvistet
derehadde kvistet
dehadde kvistet
4a. Future
jegvil/skal kviste
duvil/skal kviste
hanvil/skal kviste
vivil/skal kviste
derevil/skal kviste
devil/skal kviste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kvistet
duvil/skal ha kvistet
hanvil/skal ha kvistet
vivil/skal ha kvistet
derevil/skal ha kvistet
devil/skal ha kvistet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kviste
duville/skulle kviste
hanville/skulle kviste
viville/skulle kviste
dereville/skulle kviste
deville/skulle kviste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kvistet
duville/skulle ha kvistet
hanville/skulle ha kvistet
viville/skulle ha kvistet
dereville/skulle ha kvistet
deville/skulle ha kvistet
Imperative
Affirmative
dukvist
viLa oss kviste
derekvist
Negative
duikke kvist! (kvist ikke)
dereikke kvist! (kvist ikke)
Your last searches