Norwegian-Italian translation of låse opp

Translation of the word låse opp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

låse opp in Italian

låse opp
dørverb aprire
Similar words

 
 

More examples
1.Da krigen var et faktum, opplevde man utrolige problemer, hvor bl. a. materialforvaltere nektet å låse opp våpenlageret fordi noe papir manglet.
2.Der vil tyven lett kunne lage et lite hull i ruten, stikke hånden innenfor og låse opp.
3.Det viste seg senere at den eldste hadde smuglet med seg noen nøkler eller dirker til å låse opp håndjern med inne i cellen.
4.Om noen timer ville hun være på Kjerrøy og kunne låse opp døren til det gamle huset ved viken.
5.Å låse opp hyttedøren er også spennende.
6.Skal jeg låse opp ?
7.Vi vet at vi kan gjøre noe mer enn bare å låse opp og igjen dører i fengslene, og vi vet også at vi kan yde en sosial innsats bare vi får mer ressurser.
8.De har den ennå, men med de bindinger som de efter eget, fritt valg har pålagt og fortsatt pålegger seg, er mulighetene for å bruke den til å låse opp, istedenfor å låse ned, blitt betydelig mindre.
9.Dermed var det blitt en enkel sak å låse opp døren fra innsiden.
10.En av dere får stå klar ved døren og låse opp når jeg er kommet inn og sier fra.
11.Skjønt Annelise hadde hørt Vivi låse opp, sa Vivi senere at døren ikke hadde vært låst da de kom.
Your last searches