Norwegian-Italian translation of lære

Translation of the word lære from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lære in Italian

lære
generellnoun dottrina [f], dogma [m]
  prinsippnoun dottrina [f], tesi [f]
  resultatverb insegnare
  undervisningverb insegnare
  skikkethetverb fare imparare, insegnare
  skoler - universitetetverb imparare
Synonyms for lære
Derived terms of lære
Examples with translation
Dere må lære av feilene deres.
Gresk og latin er nyttige språk, derfor velger jeg å lære dem.
Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
La oss lære å forstå hverandre bedre!
Denne boken skal hjelpe deg å lære å skrive effektivt.
Jeg ønsker å lære å leve i harmoni med meg selv og andre.
Metodene for positiv tenkning er lett å lære.
Å lære et språk er langt mer enn en intellektuell og kognitiv utfordring. Det er et middel for å vokse og modnes gjennom opplevelsen av andre kulturer. Det utvider vår horisont og utdyper vår personlighet; gir oss en annen tilnærming til problemer, fordi vi har opplevd forskjellige verdener; og gir oss muligheten til å se med nye øyne, som Proust sier.
Jeg ønsker ikke å lære ord uten noen sammenheng.
Gjerning er den beste måten å lære.
Livet er for kort til å lære seg tysk.
More examples
1.Anne Jahren har en del å lære teknisk.
2.Berge Viking" er fulltegnet med skoleelever på ukestokter for å lære å seile.
3.De hårsåre medarbeidere på Marienlyst som kritikken først og fremst angår bør kunne både leve med den og lære av den.
4.Du får lære deg norsk, din dævel.
5.En annen mulighet er at de troende ganske enkelt boikotter Kirkens lære på et bestemt punkt, og ordner seg på annet vis - slik tilfellet var for botsdisiplinen i den tidligere kirke, og kanskje blir samliv uten vigsel en slags moderne analogi - særlig for fraskilte som føler seg avvist av Kirken.
6.En kirke må være forpliktet på Bibelens lære og sine bekjennelsesskrifter, og ikke hva grupper i befolkningen til enhver tid liker å høre.
7.En tredje måte Reinkarnasjonen var en av grunnstenene for den lære som ble forfektet av spiritistlederen Allan Kardec, kjent som forfatter av bøker om parapsykologi.
8.Ernæringslære" er derfor et fint hjelpemiddel for den som vil lære litt mer om ernæring, uansett bakgrunn.
9.For vi må lære om og om igjen at verden bare blir ny gjennom våre handlinger, gjennom vår egen forvandling.
10.Han har lite å lære, men vi kan plukke av ham en hel del," sier Frölundaledelsen om den 184 centimeter lange og 72 kilo tunge Oslogutten.
11.Hun mener det er grunnlag for å hevde at barn kan lære mye av å se på TV og forøvrig finner hun det nødvendig å understreke at skremmebildene av mediets iboende skadevirkning er hentet fra en helt annen situasjon enn vår.
12.Jeg tror at det som skjedde på" Blåveisen" og" Skogsbakken" kan lære oss noe om vilkårene for alle daghjem".
13.Kristne grunnverdier" er ifølge min definisjon verdier som efter vår kirkes lære er avgjørende for menneskenes evige skjebne : evig salighet eller evig pine.
14.Lawson nekter å lære av tidligere feil".
15.Man må velge enten man vil elske revolusjonen eller lære den å kjenne".
16.Og i ditt ansikt vil vi lære å kjenne denne menneskelige lidelse.
17.Shenzhen fiskelandsby" har tatt Dazhais plass som selve ideallandsbyen - forbildet som en femtedel av menneskeheten nå skal lære av.
18.Spøkelsesjakt" og" Matteparken" er dataprogrammer som skal lære elever fra annen til niende klasse å regne, og ZX Spectrum er datamaskinen som kjører disse programmer, foreløbig er ti utviklet for bruk i den norske skole.
19.Studentene må lære å vurdere pasientsituasjoner...
20.Terje Viken" - Ibsens store dikt) og dermed blitt omvendt til kvekernes lære.
21.Under den siste verdenskrigen fikk vi bittert lære at Norge ikke ligger utenfor verden, ja, ikke en gang i utkanten av den.
22.Zoom" er en spennende og engasjerende konkurranse der de fleste utover barneårene har en chanse til å gjette med, eller iallfall til å lære litt om film og filmskapere.
23.Adferdsanalyse" er noe alle bør lære og kan ha nytte av, mens" adferdsterapi" bare er en av flere metoder innen miljøterapien - en metode som må brukes med forsiktighet og bare i et nært samarbeide med pårørende.
24.Alle kan øve opp øret sitt til å høre riktig og dermed lære å spille.
25.Allerede fra fjerde klasse bør skolebarna lære seg ansvar for småbarn, sa Grude Flekkøy.
26.Alt avhenger av at du er interessert og virkelig ønsker å lære.
27.Arild begynner å lære seg alle standardlåtene, og kan bli enda bedre med denne erfaringen.
28.At barn på 12 år skal få lov å drive fangst, er det samme som å lære dem opp til grusomhet mot dyr og forakt for levende skapninger.
29.At det ennu finnes harmonier, at man ikke behøver mareritt for å lære å se - omkring seg og inn i seg selv.
30.Barneeksem er et problem man må lære seg til å leve med på godt og vondt.
Similar words

 
 

lære as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) lærelærendelært
Indikative
1. Present
jeglærer
dulærer
hanlærer
vilærer
derelærer
delærer
8. Perfect
jeghar lært
duhar lært
hanhar lært
vihar lært
derehar lært
dehar lært
2. Imperfect
jeglærte
dulærte
hanlærte
vilærte
derelærte
delærte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde lært
duhadde lært
hanhadde lært
vihadde lært
derehadde lært
dehadde lært
4a. Future
jegvil/skal lære
duvil/skal lære
hanvil/skal lære
vivil/skal lære
derevil/skal lære
devil/skal lære
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha lært
duvil/skal ha lært
hanvil/skal ha lært
vivil/skal ha lært
derevil/skal ha lært
devil/skal ha lært
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lære
duville/skulle lære
hanville/skulle lære
viville/skulle lære
dereville/skulle lære
deville/skulle lære
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha lært
duville/skulle ha lært
hanville/skulle ha lært
viville/skulle ha lært
dereville/skulle ha lært
deville/skulle ha lært
Imperative
Affirmative
dulær
viLa oss lære
derelær
Negative
duikke lær! (lær ikke)
dereikke lær! (lær ikke)
Your last searches