Norwegian-Italian translation of lære seg

Translation of the word lære seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lære seg in Italian

lære seg
forståverb apprendere, rendersi conto
  hemmelighetverb scoprire, venire a sapere, apprendere
Derived terms of lære seg
Examples with translation
Dere må lære av feilene deres.
Gresk og latin er nyttige språk, derfor velger jeg å lære dem.
Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
La oss lære å forstå hverandre bedre!
Denne boken skal hjelpe deg å lære å skrive effektivt.
Jeg ønsker å lære å leve i harmoni med meg selv og andre.
Metodene for positiv tenkning er lett å lære.
Å lære et språk er langt mer enn en intellektuell og kognitiv utfordring. Det er et middel for å vokse og modnes gjennom opplevelsen av andre kulturer. Det utvider vår horisont og utdyper vår personlighet; gir oss en annen tilnærming til problemer, fordi vi har opplevd forskjellige verdener; og gir oss muligheten til å se med nye øyne, som Proust sier.
Jeg ønsker ikke å lære ord uten noen sammenheng.
Gjerning er den beste måten å lære.
Livet er for kort til å lære seg tysk.
Similar words

 
 

More examples
1.Allerede fra fjerde klasse bør skolebarna lære seg ansvar for småbarn, sa Grude Flekkøy.
2.Arild begynner å lære seg alle standardlåtene, og kan bli enda bedre med denne erfaringen.
3.Barneeksem er et problem man må lære seg til å leve med på godt og vondt.
4.Det blir en utfordring å lære seg å bruke den" nye" Hovedscenen på National, sier han og er spent på hvordan akustikken vil fungere.
5.Det er helt fint, å lære seg et håndverk er bra, bifaller bestefaren, som nok gjerne så at det ble musikk for yngstemann også.
6.Det er ikke lett å lære seg hallingkast når man sitter i Minneapolis og bare har en bok å se efter, synes leder Orlyn Kringstad.
7.Det er vanskelig å lære seg tegnsprog alene, men du behøver ikke å gi opp selv om du ikke klarer det med en gang, sa den charmerende programlederen Anne Gloslie, som har et utmerket talesprog sitt hørseltap til tross.
8.Det har vært enorm pågang fra personer som vil lære seg å bli hobbyelektrikere, sier Erling Storm ved Vinderen Elektriske.
9.Elevene må lære seg til å jobbe - ingen kan tilegne seg kunnskaper ved å sitte på baken.
10.Franske elever må lære seg til å arbeide, til å satse på sin intelligens.
11.Første bud for enhver forretningsdrivende er jo å lære seg kundens sprog.
12.Hvordan kan de lære seg riktig oppførsel ?
13.Jeg møtte mennesker som hadde bodd i Israel i en årrekke uten å lære seg sproget, begrunnelsen var at det var så vanskelig.
14.Jeg ser astrologien som et middel til å lære seg selv bedre å kjenne, og til å kartlegge egne problemområder, sier Karin Mjelve.
15.Man må lære seg å ta hensyn til flere mennesker, sier John Peder Egenæs.
16.Mange pensjonister har stor glede av å lære seg nye og spennende ting.
17.Men dagens deltagelse i Nederland er ikke i første rekke for pengenes skyld, men for at gutta skal lære seg å ligge ute en hel måned, trene, spille, vaske tøy og bo på ungdomsherberge.
18.Må kvinner lære seg mennenes rollespill og normer for å lykkes i en yrkeskarriere ?
19.Norge har vært et lett land å arbeide i, det har også vært en glede å lære seg norsk.
20.Ungene må lære seg at det går an å brenne seg på komfyren.
21.69 prosent av lærerne strøk altså efter å ha brukt et helt år av sin fritid til å lære seg datafag ved hjelp av fjernundervisning og ukentlige forelesninger.
22.Alt har han måttet lære seg om igjen og er nå som før, bare litt langsommere i diksjonen.
23.Barna skal få chansen til å være seg selv, men også våge å være en annen - å opptre, lære seg å samarbeide og oppnå trygghet i gruppen.
24.Best er det å lære seg noen få og gode matsopper og holde seg til dem, inntil repertoaret gradvis utvides.
25.Betegnelsen" språkleg apartheid" passer best på dem som vil tvinge sprogsvake elever til å pugge sidemålsgrammatikk mens de ennå sliter med å lære seg sitt eget hovedmål.
26.Bilelskere har måttet lære seg tålmodighet, for det tar opptil 10 år å få tillatelse til å kjøpe privatbil.
27.Da kan de nemlig lære seg å kjøre moped, samtidig som de har et fint og trygt miljø å ferdes i.
28.De franske soldatenes rolige holdning smitter over på dem, og de har, i likhet med alle som bor i Beirut, måttet lære seg å skille mellom ufarlig og farlig skyting.
29.De hadde måttet lære seg til å leve med disse utbruddene de siste årene.
30.De må lære seg til å se forskjell på godt og dårlig arbeide og innse verdien av innsats og kompetanse.
Your last searches