Norwegian-Italian translation of lærebok

Translation of the word lærebok from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lærebok in Italian

lærebok
skoler - universitetetnoun libro di testo [m]
Synonyms for lærebok
Examples with translation
Dette er faktisk en lærebok av en ny generasjon.
Similar words

 
 

More examples
1.Har barnet ditt eksem" er tittelen på hans utførlige og lettforståelige lærebok på området, der han går inn på årsaker til og behandling av" barneeksem" hos barn og voksne.
2.Help, Im from Norway" (Hjelp, jeg er fra Norge) heter kurset, som består av fire kassetter og er helt uten lærebok.
3.At stoffet i en 20 år gammel lærebok blir gammeldags, sier seg selv.
4.Ja, de absolutte nybegynnere og andre i byråer som føler at de har noe å hente i en slik lærebok.
5.Lærerne kan får en god lærebok ut av avisene, sier skolekonsulent Sigurd Ø. Sæthre.
6.lærebok i romanform (1983), om en kontordame som blir avdelingsleder.
7.At store rettighetshavergrupper som lærebok og fagbokforfattere, samt journalister og redaktører, har meldt seg til forhandlinger om vederlag fra Staten for kopiering og bibliotekbruk av det de skriver, og krever rimelige skatteregler for sin" næringsvirksomhet", har i løpet av noen få år endret vårt kulturmiljø.
8.Bakgrunnen er et oppslag i avisen mandag, med sitater fra en lærebok i den såkalte SOLserien.
9.Boken blir samtidig en lærebok i orienteringsfag.
10.Boken er først og fremst en lærebok i en ny avslapningsteknikk, den såkalte Alexanderteknikken, oppkalt efter forfatteren selv.
11.Den er først og fremst en lærebok, og dekker det pensum i lov og rett som er fastlagt for undervisning i markedsføring.
12.Der finner lærere og elever en" lærebok" som er både aktuell og rimelig.
13.Derfor mener Umati at skolene burde undervise i seksualliv og prevensjon, men tiden er tydeligvis ikke moden for det ennå, sier hun, og forteller at organisasjonen allerede i 1976 ville utgi en lærebok i seksualundervisning.
14.Dessuten fremstår den som en grunnleggende lærebok, og viser litt av sykepleiens historie.
15.Det er forlaget som er den faglige kvalifiserte redaktør, hva enten det gjelder lærebok eller programkassett.
16.Det er ikke min mening å benekte at Koritzinskys lærebok også trekker frem høyverdige mål, som ønsket om likestilling for kvinner, eller om medfølelse med utviklingsland.
17.Det har jeg fra min egen far, enda han hadde suksess som forfatter av en lærebok i nynorsk.
18.Det ville være ønskelig om man i en lærebok i samfunnsfag kunne finne en poengtering av at vi har overordnede verdier som bør respekteres i samfunnslivet - at samfunnets rettssystem ikke bare er basert på makt, og at grunnen til at vi skal respektere våre lover ikke bare er at de uttrykker" makthavernes" vilje, selv om disse makthavere representerer et demokratisk flertall.
19.Dette skal være et obligatorisk pensum med tilhørende lærebok.
20.Direktør Halfdan Kielland, formann i Kopinors styre, forteller at det er forlag som har fått klage på at en lærebok ikke lenger er å få kjøpt.
21.Du bør kunne dem for å ha fullt utbytte av en fiks lærebok.
22.Eidsvoldsmennenes generasjon var skolert gjennom Holbergs lærebok.
23.En innvandrer vil kanskje ha større utbytte av et norskkursus med kassetter enn bare en lærebok.
24.En lærebok er krevende og ofte vanskelig for mange elever.
25.En lærebok for 4. klasse i samisk sprog med stoff hentet fra Oslomiljø er imidlertid under utarbeidelse.
26.En lærebok om kreft vil bli sendt gratis til alle landets almenpraktikere over nyttår.
27.En lærebok skal kritiseres i klasserommet.
28.En videospiller koster i gjennomsnitt ca. 6000 kroner, mens en lærebok koster ca. 80 kroner, noe mindre på barnetrinnet, noe mer på ungdomstrinnet.
29.For det første er målet for ham å forstå samfunnet, ikke å skrive - som Machiavelli - en lærebok i stats eller samfunnsledelse.
30.Foruten å delta i debatten i Aftenposten om skattekommisjonen, har jeg arbeidet med en lærebok i jus, som vil handle om kontraktsrett.
Your last searches