Norwegian-Italian translation of løfter.

You were trying to translate the word løfter from Norwegian to Italian.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Brutte løfter" kommer man til å kalle Japans utviklingshjelp de nærmeste årene.
2.Du skal ikke spare ham og ikke ynkes over ham og ikke skjule ham, men du skal slå ham ihjel ; du skal selv være den første som løfter hånden mot ham for å avlive ham, og siden skal hele folket gjøre det samme.
3.Helge Jordals og Nina Knapskogs spill som faren og vesle Kamilla" som filmen heter i USA, gir løfter om at det vil komme enda større ting fra Vibeke Løkkeberg," den unge norske kvinnen som har skrevet og regissert filmen og som spiller - nydelig en av hovedrollene".
4.Ikke avgitt løfter med budsjettmessige konsekvenser for statsråden.
5.Ser vi godt efter,er det visst flere løfter om indre fred og hvile enn det fins" selaer" i Bibelen !
6.Vi bør bestrebe oss på å oppnå noe praktisk, og ikke avgi tomme løfter om gode hensikter.
7.Budsjettforslaget for 1985 innebærer et totalt brudd med tidligere løfter om midler til å ruste opp barnevernet, hevder de to organisasjonene som viser til den krise barnevernet er inne i.
8.De fylkeskommunale og kommunale tjenester er av den største betydning for oss, og kravene om bevilgninger fra lokalmiljøene står i sterk kontrast til enkelte partiers løfter om økede personlige skattelettelser.
9.Dengang forsto jeg det slik at de løfter som ble gitt skulle innfris utenfor det ordinære budsjettet.
10.Det er et åpent spørsmål om ikke slike hule løfter har motsatt virkning av den tilsiktede, sa han.
11.Det er helt tydelig at en masse løfter ikke er blitt holdt, og man kan trygt si at jeg er skuffet over politikere som løftemakere.
12.Det er ingen skam å snu, sa Dørum og rettet seg mot Arbeiderpartiet, som gikk til valg på løfter om øket bevaring og rehabilitering av bygårdene.
13.Det er med stor glede vi fra Høyres side konstaterer at Regjeringen har gitt så klare løfter om økede overføringer til hovedstaden.
14.En dagsorden som gir løfter om bedre gjensidig forståelse er godt nok for meg, presiserte Reagan.
15.Engang ble det gitt løfter om at noe ville bli gjort når Europaveien var ferdig, heter det i et brev fra borettslagene som er sendt til flere kommunale etater, blant dem Veivesenet.
16.Flere har gått til valg på løfter fra Arbeiderpartiet om at gårdene skulle rehabiliteres.
17.Gjenvalget er et resultat av at vi har holdt våre løfter om å rydde opp i amerikansk økonomi og legge grunnlaget for fred basert på styrke, hevdet Bush, som ble hilst med øredøvende begeistring av sine tilhengere i Houston i Texas.
18.Greier vi å samordne midlene, løfter vi barnevernet opp på et politisk interessant plan.
19.Her i landet har alt stått på stedet hvil i årtier, hevder forbundet i sitt brev til kommunen og viser til de mange løfter som har vært gitt i forbindelse med planer om nye anlegg.
20.I en tid med stor arbeidsledighet blant ungdom generelt, og med løfter om at funksjonshemmede skal prioriteres på mange områder, finner vi det underlig å oppleve avslaget fra Oslos skolemyndigheter, sier formannen i Cerebral pareseforeningen i Norge, Bjørn Gilbert.
21.Jeg løfter kikkerten, søker frem og tilbake mellom isflakene.
22.Regjeringen bryter for andre året på rad sine løfter overfor landets 800 000 trygdede.
23.Regjeringen bryter sine løfter i narkotikapolitikken, hevder Folkeaksjonen mot hasj.
24.Selv om vi ennå ikke har mottatt altfor mange løfter om støtte fra de organisasjoner vi har skrevet til, så går vi i gang, forteller Breen.
25.Såpass kan jeg fortell, at da jeg kom tilbake til den lille kaffeplantasjen som mannen min drev ved siden av sin katekistgjerning, kunne jeg stave meg igjennom de bibelske tekster, dessuten var jeg for alltid kvitt menneskefrykten som alltid hadde knuget meg, sier Nenilava, løfter hendene som til velsignelse og smiler sitt strålende smil.
26.Uansett hvilke løfter som gis fra det sentrale styringsverk, den byråkratiske krattskog vokser seg stadig større og tettere.
27.Under møtet er det blitt sagt en rekke ting som gir visse løfter for fremtiden, og med tiden er det mulig tingene utvikler seg slik at det kan bli aktuelt å diskutere en utsettelse av USAs avgjørelse om å trekke seg.
28.Velgerne er lei av fete løfter og valgflesk.
29.Vi bør ikke strø om oss med ville løfter om støtte til det militære apparat, før vi får bekreftet at det er en slags stabilitet der nede, sier den demokratiske speaker, Thomas P.
30.Vi er glade for at kulturstatsrådens løfter om en opprioritering av biblioteksvesenet er kommet tydelig til uttrykk i budsjettforslaget, sier direktøren for Statens Bibliotektilsyn, Else Granheim.