Norwegian-Italian translation of løse opp

Translation of the word løse opp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

løse opp in Italian

løse opp
generellverb macerare, sciogliere, slegare
  knopverb sciogliere, disfare, slegare
  kjemiverb decomporre
  klærverb slacciare
  greie utverb sbrogliare, districare
Anagrams of løse opp
Examples with translation
Den nye grunnloven vil ikke løse problemene i Egypt.
Similar words

 
 

More examples
1.Ved å løse opp på den måten har vi fått en annen helhet enn tidligere i rommene, og vi synes resultatet er blitt mye bedre, sier Jan Føyner.
2.All forskning tyder nemlig på at der hvor lokalbefolkningen går sammen om å løse oppgaver, blir det over lengre tid bygget opp sterke sosiale nettverk.
3.Det Bonnesen har gjort med sin terapi, som altså går ut på å stimulere nervene i fotsålen, er å løse opp disse spenningene.
4.Det er imidlertid ingen enkel sak å løse opp et system som har vært stivnet i over et kvart århundre, og som sluker 25 prosent av statsbudsjettet i form av subsidier.
5.Det er skjørt materiale vi har med å gjøre, og dersom blandingen er for tykk, vil papyrusen brekke, og dersom den er for tynn, vil den sile igjennom og løse opp flere ark ad gangen, sier professor Knut Kleve.
6.Efter nervepirrende sykkelkonkurranse gjør det godt å løse opp med litt sang.
7.For å løse opp Brits mave var de ute og gikk på ski klokken tolv !
8.Forskerne er også i ferd med å løse opp den nære forbindelse mellom voldtekt og sex, og mange mener at det er helt andre motiver enn de seksuelle som får mange menn til å gå til slike ytterligheter.
9.Fremfor å tråkke flest mulig av sine tidligere samarbeidspartnere ned i sølen med usannheter og insinuasjoner, burde Hougen i Afghanistans interesse sammen med komiteen løse opp i de økonomiske flokene han har vært med på å få i stand - enten det skjer rettens vei eller på annen måte.
10.Han dukker opp med helt løse opplegg, tekstene skriver han under marsjen.
11.Hans vennlige og underfundige kommentarer kunne ofte løse opp stemningen på lange og trettende møter.
12.Hofstads styrke er evnen til å løse opp fastlåste situasjoner.
13.Imens går tallet på arbeidsløse opp i stadig nye høyder, og disse finner liten trøst i løse utsagn om hva som kan skje engang i framtida".
14.Med offisiell sendestart i P2 har også radioens program 1 fått frigjort sendetid og kapasitet til å" løse opp snippen", forklarer redaksjonssekretær Jarl Veggan, travelt småløpende mellom kontrollbord og programlederbenk med improvisert sendeskjema under armen.
15.Nå har Raa blant annet funnet frem til en metode der et enzym blir brukt til å løse opp skinnet mens kjøttet er like helt.
16.Når det gjelder monopolsituasjonen mente kulturministeren at han var overbevist om at den utvikling man har hatt de siste tre år med å løse opp dette, ikke er til å stanse.
17.Overraskelser og små forglemmelser er bare med på å løse opp stemningen, sa de to programlederne i en pause.
18.Personer og hendelser bringes inn og kombineres for å løse opp mysteriet.
19.Politikernes forslag til å løse opp denne kødannelsen er nedtrapping av utdannelsestilbudet, slik at de såkalt skoleflinke kan søke seg over i andre yrker.
20.På den annen side står arbeidsgiverforeningen Gesamtmetall, som mener at arbeidsløsheten kun kan bekjempes ved at lønningene og arbeidstiden blir mer fleksibel, ved at man tar forsiktige skritt for å løse opp noen av de hardeste bindinger som et generøst vesttysk velferdssystem har lagt på bedriftene.
21.Stadig flere som står Tofte Industrier nær, er av den oppfatning at det vil være riktig å løse opp den nåværende aksjeportefølje.
22.Streptokinase er et enzym som er blitt brukt de siste fem årene for å løse opp blokkeringer i pulsårene som fører til hjertet.
23.Så greide vi å løse opp under kavalkaden med Mister Lealaus.
24.Alternativ trening", bestående bl.a. av løping og rullesykling for å løse opp" stressede skøytemuskler" er hva Kristiansen har ordinert for sine elever.
25.Men det fins noe som kan løse opp gull også, jeg bruker det når jeg arbeider.
26.På samme måte er det viktigste som idag kan hindre et bedre" fiskebrev" med EF nettopp manglende vilje i landbruket og hos myndighetene til å se på muligheter til å løse opp endel av importvernet, sa Bergesen jr.
27.1520 minutter blir brukt til å" løse opp" et ellers kanskje tungt nyhetsmagasin, men også til å formidle nyheter fra musikkbransjen, nye plater, genre og for eksempel artister på Norgesbesøk.
28.Blodplatene, blodlevrings#tendensen (koagulasjonen), evnen til å løse opp tromboser, hvor seigtflytende blodet er osv.
29.Det må bli opp til kommunen å ta beslutningene om hvordan utførelsen skal skje, om kommunen selv har ressurser til å løse oppgavene eller om den skal engasjere utenforstående hjelp, sier markedsførerne.
30.Er det mye gammel olje / lakk i gulvet, kan man bruke parafin for å løse opp.
Your last searches