Norwegian-Italian translation of løsne på

Translation of the word løsne på from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

løsne på in Italian

løsne på
repverb allentare
Similar words

 
 

More examples
1.Der tør han løsne på båndet og bruke hendene til aktiviteter uten å slå seg.
2.Dykkerlederen, som har forklart seg tidligere, hevder at han ikke ga noen ordre til sine dykkerteknikere om at de skulle løsne på låsanordningen mellom dykkerklokken og trykkammeret.
3.Dykkerteknikeren forklarte at dette trolig var et spørsmål om hva de diskuterte seg imellom, men at teamlederen kunne ha oppfattet dette som et klarsignal til å gå ut å løsne på låsanordningen.
4.Fotografiet kan uttrykke vårt selvbilde, ved å gi det oppdrift, kan vi løsne på vår bundethet.
5.Han har satt seg som mål å halvere det store budsjettunderskuddet og vil løsne på kontrollen av utenlandske investeringer samt tone ned kanadiseringen av olje og gassreservene, signaler som blir godt mottatt av et næringsliv som ønsker nærmere bånd til USA.
6.Han kom også med en inntrengende appell til regjeringen i Nicaragua om å løsne på båndene til de kommunistiske land.
7.I utkastet til nytt LOprogram er det ikke engang antydet å løsne på båndene til Arbeiderpartiet.
8.Men nå er det kommet signaler om at man både på politisk og kirkelig hold i syd er villig til å løsne på de sterke båndene mellom stat og kirke, uten at det så langt har bidratt det minste til å blidgjøre unionistene.
9.Men om vi selv var blitt bryskt avvist (" jeg blir nedrent av norske journalister") og så lovet 45 minutter hverken mer eller mindre, oppdaget vi at grinebiteren ikke hadde glemt å løsne på slipset.
10.Noe må i hvert fall gjøres med lydsiden, kanskje brenner disse spesialistene nok for sine ideer til å løsne på øreproppene hos et ikke bortskjemt puplikum.
11.Ofte er det sunt å løsne på slipsknuten og å slå ut håret.
12.Presidenten understreket også at Cuba ikke ville forandre sin innenrikspolitikk og sa at det skal" aldri" løsne på sine bånd med SovjetUnionen og andre sosialistiske land.
13.Dagens knappe åpningstid er ikke fastlåst, selv om spørsmålet var nær ved å utløse streik ifjor da arbeidsgiverne i bankene prøvde å løsne på bestemmelsene.
14.Derimot er det grunn til å tro at Hoxhas efterfølgere vil løsne på den økonomiske isolasjon som heller ikke nå er fullstendig.
15.Det skal være usagt hvor lenge vi må vente før de etablerte religioner begynner å løsne på sine fastlagte mønstre.
16.Det var et godt forsøk av" Traktat NÅ", aksjonen for en traktatfestet atomvåpenfri sone i Norden, å engasjere Nordhus for å få politikerne til å" løsne på slipset", men Eva Nordland sa til Aftenposten efter møtet at hun ikke syntes panelet hadde vært konkrete nok.
17.Det viktigste som idag er til hinder for bedre betingelser i EF for norsk fisk, er manglende vilje innenfor landbruket og hos myndighetene til å løsne på norsk importpolitikk for landbruksprodukter.
18.Formann i Stortingets samferdelskomite, Arbeiderpartiets Oddrunn Pettersen mener man skal være meget restriktive når det gjelder å løsne på prinsippet om at flyplassutbygging er en statlig oppgave.
19.Laxalt, som står president Ronald Reagan nær, er sendt til Filippinene av Reagan personlig i håp om å kunne påvirke Marcos til å løsne på sitt stramme grep om landet.
20.Mange antok og enda flere håpet at han ville bringe med seg en omfattende fornyelse, eftersom han var yngre enn noen annen sovjetisk toppleder på lang tid, åpenbart var mer handlekraftig enn sine nærmeste forgjengere, og dessuten kunne gi inntrykk av at han hadde vilje og evne til å løsne på de mer forstenede sider ved Sovjetsystemet.
21.Men de må kunne faget sitt, sier han og røber dessuten at det er aktuelt å løsne på kravet om at bare siviløkonomer får skrive i Kapital.
22.Men han kunne ikke love konkrete norske initiativer for å løsne på de politiske betingelser som disse institusjoner stiller til sine låntagere, selv om han naturlig nok ikke så hensikten i å bruke" så sterk medisin at pasienten dør".
23.Mindre streng har han ikke vært mot enhver antydning om at kirken burde løsne på sine nei og forbud i tilknytning til ekteskap og samliv.
24.OPZZ gikk også imot regjeringens planer om å løsne på matrasjoneringene som ble innført i 1981.
25.Og mange skoler og lærere har ganske selvsagt forsøkt å løse noe av problemet ved å løsne på klassegrensene og lage rene jente og guttegrupper.
26.SVs Theo Koritzinsky ble varm i dressen efterhvert som resultatene kom inn igår kveld, og fikk hjelp til å løsne på snippen av sine partifeller Hanna Kvanmo og Kristin Halvorsen.
27.Siktemålet er å gi Kina en mer markedsorientert økonomi, løsne på statens sentraldirigering, stimulere til konkurranse i næringslivet og knuse" den store kollektive fellesgryten" - symbolet på Maos likhetsprinsipper som hittil har preget det økonomiske system i Folkerepublikken.
Your last searches