Norwegian-Italian translation of løsning

Translation of the word løsning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

løsning in Italian

løsning
problemnoun soluzione [f]
  aksjonnoun risoluzione [f], soluzione [f]
  kjeminoun soluzione [f]
  svarnoun risposta [f], soluzione [f]
Synonyms for løsning
Derived terms of løsning
Anagrams of løsning
Examples with translation
Min bror har funnet en løsning.
Min bror fant en løsning.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er altså først i det øyeblikk Arbeiderpartiet enda en gang avviser en grunnlovsendring som gir oss en demokratisk rettferdig valgordning, at innføringen av listeforbund er aktuelt - som en nestbeste løsning i en situasjon skapt av Arbeiderpartiets vrangvilje mot å gi fra seg det" styringstillegget" som det lenge nok har tviholdt på.
2.En slik løsning avskjærer kvinnens mulighet til å komme frem med uenigheten.
3.Er det virkelig ikke mulig å komme frem til en løsning ?" spør avisen.
4.I overensstemmelse med det vi fikk anledning til å samtale om igår angående situasjonen i SentralAmerika, sender jeg Dem det forslag til en humanitær løsning på det alvorlige problem som har rammet det nicaraguanske folk på grunn av den aggresjon og utlegging av miner i landets havnebyer som CIA og de kontrarevolusjonære har gjennomført, og som hindrer den frie ferdsel til og fra havnene i Nicaragua.
5.Ilandene må også redusere inngrepene på arbeidsmarkedet og opprettholde et åpent handelssystem, selve nøkkelen til en løsning av gjeldskrisen.
6.Listeforbund, slik Arbeiderpartiets sekretær Ivar Leveraas nå inviterer til, er en særdeles dårlig løsning.
7.Men noen uproblematisk løsning på et klassisk dilemma vil likevel ikke dette være.
8.Vannlinjens venner" er navnet på en nystartet forening som ønsker å vinne gehør for den såkalte Vannlinjen som alternativ løsning på trafikkproblemene i Oslo sentrum.
9.(Den praktiske løsning ble at jeg førte inn en henvisning til Bliksruds artikkel i margen.
10.(NTBDPA) Hovedmeglingsmann Georg Leber, som forsøker å finne en løsning på den vel seks uker lange metallarbeiderstreiken i VestTyskland, fremla tirsdag et forslag basert på en ukentlig arbeidstid på 38,5 time fra 1. april neste år.
11.(NTBReuterDPA) Den vesttyske forbundskansleren Helmut Kohl sa igår kveld at han og Frankrikes president Francois Mitterrand under samtaler i Saarbrücken var kommet et skritt nærmere en løsning på problemene med Storbritannias bidrag til EFs budsjett.
12.(Riktig løsning siste side).
13.(Tip) ONeill, nøyet seg således inatt med å gi uttrykk for sorg over situasjonen i Libanon og håp om en diplimatisk løsning.
14.Arbeidet med saken går for fullt, det viktigste for oss er at vi får leie lokaler i nærheten av havnen, sier havnesjef Lende og håper på en løsning byen kan være tjent med.
15.At statsråd Leif Arne Heløe har hovedansvaret for å finne frem til en løsning.
16.Blir det ikke en løsning før 1. november, er jeg redd mesteparten av bokmarkedet ryker, sier Johann Pall Valdimarsson.
17.Da har vi ingen annen løsning enn å vedta et underskuddsbudsjett.
18.De to seneste årene har sikhenens kamp for større uavhengighet i Punjab ledet mot en politisk løsning, men ved grove løgner har Indira Gandhi og hennes medløperer forvrengt saken for å kunne slå til militært.
19.De toneangivende norske rederiene som skal operere skipene, har vist interesse for vår løsning.
20.Den beste løsning på problemet, og det som ville blitt brukt i Norge i en lignende situasjon, er radiolinjesamband.
21.Den innstillingen vi nå har fått fra et regjeringsoppnevnt utvalg, må kun sees på som en løsning blant mange andre, sier hun til Aftenposten.
22.Den mest nærliggende løsning for mange synes å være krav om at Staten skal kompensere for svekket økonomisk evne ved økede overføringer.
23.Den norske regjering vil følge ekteparet Sakharovs situasjon med stor oppmerksomhet og fortsatt gjøre det som er mulig for å bidra til en positiv løsning, uttaler utenriksminister Svenn Stray.
24.Den som kan anvise en løsning for Irland, tar feil !
25.Den vesentlige innsikt som ligger til grunn for vår tids tiltagende vekt på regelforenkling og deregulering er den kroniske realitet at det ikke er mulig for noen forvaltnig å ha den fulle oversikt over et problems løsning og konsekvenser.
26.Denne løsning byr efter vår oppfatning på tre store fordeler, sier de fire samarbeidspartnere i" Fint Snitt", arkitektene Petter Bogen og Didrik HvoslefEide, sivilingeniør Tor Indrevoll og professor dr. tech.
27.Derfor er det foreløbig vanskelig å gi noen annen kommentar enn at vi vil sette oss ned og samarbeide med myndighetene og Statoil om en best mulig praktisk løsning, sier han.
28.Dersom en fylkeskommune har funnet en løsning innen 20. april, vil altså Staten ikke overta ansvaret, påpekte statsråden.
29.Dersom en løsning som beskrevet kan aksepteres, er Miljøverndepartementet for sin del villig til å se bort fra byalternativet i den videre saksbehandling, heter det i brevet til Oljeog energidepartementet.
30.Dersom vi finner en løsning som gjør det mulig å bruke Boeing 767 på Fornebu, vil vi sette det inn i kombinert charter og rutetrafikk.
Your last searches