Norwegian-Italian translation of lade

Translation of the word lade from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lade in Italian

lade
geværverb caricare
Synonyms for lade
Derived terms of lade
Anagrams of lade
More examples
1.De finder altsaa, at der er scenisk Virkning i min Tragedie, De vil lade den opføre ?" -" Jeg vilde gjerne, hvis der ikke var rent ydre Grunde, som stillede sig iveien." -" Rent ydre Grunde ?
2.Det er bedre å lade opp og lege skadene hjemme, sier Torill som satser på World Cupstart i Badgastein i Østerrike 13. januar.
3.Det er vesentlig at Høyre i regjeringsposisjon greier å beholde initiativet, at partiet ikke mister dristigheten og spensten, men tvert om greier å lade opp det politiske batteri, sa Steenstrup.
4.Hvorledes kan det ha seg, informasjonsleder Halvard Lade i Skattedirektoratet ?
5.Ja, men døm tråkkær jæ på, repliserte Jan Erik som skulle hjem for å lade opp.
6.Jeg prøver å lade opp uten å tenke penger i det hele tatt, legger" Gladbachs" norske midtbanespiller til.
7.Vi regner med å kunne lade opp i relativt rolige omgivelser før alvoret begynner, sier Aage Møst, leirsjef for den norske OLkontingenten.
8.Akkurat nå må jeg lade opp litt, men i 1986 kommer EM og 1987 VM.
9.Aldrig høre vi Ord om Hvedemeel, men i dets Sted flour ; aldrig Gjerde men fence ; aldrig Lade men barn ; aldrig Stald men stable ; er en Hest garsprungen, hedder det paa norskamerikansk" den jumper (jump) fence" og saa videre.
10.Da Weenaas saa hvad Kar Ruh var, fatter han i Forening med øvrige Medlemmer af Konferences Beslutning om at lade Fyren løbe, da det bilde kompromittere hele Konferences og især" Lutheraneren" om Sagen kom op.
11.Den som i første rekke kan hindre vår trio Tom Sandberg, Hallstein Bøgseth og Geir Andersen i å gjøre det er ØstTyskland, nasjonen som holdt seg borte fra Holmenkollen for å lade opp til lagVM.
12.Det ble senere demontert og fraktet til Trondheim, der det ble satt sammen igjen ved tyskernes flyplass på Lade.
13.Det blir hevdet at tyskerne hadde laget en narreflyplass på Heimdalsmyra for å få de allierte styrkene til å bombe den i stedet for den egentlige flyplassen på Lade.
14.Det er dessuten ulovlig å bygge dem om for å lade dem med skarp ammunisjon, blir det fremholdt.
15.Det tsjekkoslovakiske hopplandslaget tok seg like godt en tur på byen for å lade opp til Kollenrennet.
16.Det underjordiske vanningsanlegg er prøvet med hell i utlandet og på Lade treningsfelt i Trondheim.
17.Dette er feil som oppstår fra tid til annen og som man vel må regne med, sier Lade, som også minner om at en grunnlagsfeil også kan slå ut den andre veien, nemlig at man får for lite trekk - med mulig fare for kraftig baksmell når oppgjøret foreligger.
18.Eieren af Slottet CrepyenValois, der er bortleiet til Dronning Isabella af Spanien, har ladet hendes Møbler beslaglægge, da hun stod i Begreb med hemmelig at lade dem bringe bort.
19.En bakkestasjon i California klarte å få satellitten til å lade opp batteriene fra solenergien, opplyste talsmannen.
20.For nå skal Anne lade opp til hy innsats i Lahti og Holmenkollen og Tsjekkoslovakia og SovjetUnionen og...
21.Grete Waitz reiste til New York mandag for å lade opp til verdensmesterskapet i terrengløp, men hun holdes løpende orientert om sitt eget løp.
22.Han måtte riktignok lade ekstraskudd på liggende, men på stående fikk han alle fem blinkene ned uten ekstaskudd.
23.Her sliter informasjonsleder Halvard Lade i Skattedirektoratet med selvangivelsen.
24.Hos gjestene var det keeper og lagleder som fikk anledning til å gå til garderoben tidligere enn beregnet - for da å lade opp til hjemreisen.
25.Imens sørger de gamle trikker for driften mellom Lian og St. Olavs gate og busser" vikarierer" videre mot og fra Lade.
26.Imidlertid har jeg tænkt at lade den oversætte til Engelsk nu ; men jeg kjænder endda ingen til at gjøre det.
27.Jeg var dog fast besluttet paa at lade den udkomme i Chicago ; men saa er det altsaa bedst at jeg venter og gjennemser det, naar jeg har faaet lidt mere krittisk Øie for Feilene ved den.
28.Karpov sier han vil lade opp de par dagene til turneringen begynner.
29.Kongen, der negtede at lade sig desinficere, har aflagt Besøk i det største Koleralazareth, hvor han gik fra Seng til Seng og trøstede de Syge og Døende.
30.La oss beholde initiativet og nå lade opp de politiske batterier !
Similar words

 
 

lade as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ladeladendeladet
Indikative
1. Present
jeglader
dulader
hanlader
vilader
derelader
delader
8. Perfect
jeghar ladet
duhar ladet
hanhar ladet
vihar ladet
derehar ladet
dehar ladet
2. Imperfect
jegladet
duladet
hanladet
viladet
dereladet
deladet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ladet
duhadde ladet
hanhadde ladet
vihadde ladet
derehadde ladet
dehadde ladet
4a. Future
jegvil/skal lade
duvil/skal lade
hanvil/skal lade
vivil/skal lade
derevil/skal lade
devil/skal lade
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ladet
duvil/skal ha ladet
hanvil/skal ha ladet
vivil/skal ha ladet
derevil/skal ha ladet
devil/skal ha ladet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lade
duville/skulle lade
hanville/skulle lade
viville/skulle lade
dereville/skulle lade
deville/skulle lade
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ladet
duville/skulle ha ladet
hanville/skulle ha ladet
viville/skulle ha ladet
dereville/skulle ha ladet
deville/skulle ha ladet
Imperative
Affirmative
dulad
viLa oss lade
derelad
Negative
duikke lad! (lad ikke)
dereikke lad! (lad ikke)
Your last searches