Norwegian-Italian translation of latterlig

Translation of the word latterlig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

latterlig in Italian

latterlig
utseendeadjective ridicolo, comico, grottesco
  situasjonadjective risibile
  absurdadjective assurdo, ridicolo, stupido, insensato, senza senso, pazzo, farsesco, burlesco
Synonyms for latterlig
Derived terms of latterlig
Examples with translation
Tom er latterlig.
Dette argumentet er helt latterlig. Glem det!
Similar words

 
 

More examples
1.Grotesk og latterlig" er tittelen på Nationens leder idag, hvor pressemeldingen beskrives som" et skoleeksempel på hvilken goebbelsk propagandaverden vi lever i".
2.Mannfolk" er både latterlig, treffende og morsom å spille og vi går til verket med friskt mot, sier medlemmene i Bærum Teaterselskap.
3.At det var tre vintermåneder mens vi hadde spillefri gjorde om mulig dommen enda mer latterlig, sier Pål.
4.Den nye støtteordningen er et skritt i riktig retning og vi i platebransjen vil legge vekt på å få utviklet en slik ordning, sier bransjens representant i fondsstyret, Sæmund Fiskvik, som imidlertid betegner beløpet to millioner som" latterlig lavt sammenlignet med 25 millioner til innkjøp av bøker".
5.Dessuten var det latterlig mange porter i denne bakken.
6.Det er latterlig, jeg har aldri sagt noe slikt, repliserte Reagan, men Mondale lovet å komme tilbake med en dokumentasjon.
7.For mange av bedriftslederne i Oslo og Akershus virker det nesten latterlig når mange av regionens politikere så ensidig er opptatt av påstått stor arbeidsledighet i Osloområdet.
8.Latterlig lite, sier formann Terje Holm, som like fullt innrømmer at basketforbundet betaler" Kanal X" for å lage programmet den 5. desember.
9.Latterlig og frustrerende, kaller Kjell Hallbing litteratur og samfunnsforskernes teoretiseringer om hans bøker.
10.Oppspinn og en sterk insinuasjon, sier stortingspresident Per HysingDahl om Drammenavisen Fremtidens melding om at han har kjøpt en av Forsvarets Willyjeeper for" en latterlig billig penge".
11.Saken er latterlig, mener Simen Auseth, en av våre tre olympiske boksere.
12.Som STUIsjef fra 196769 sa du at statsbevilgningene til ungdkomsarbeid var latterlig små.
13.Som STUIsjef fra 196769 sa du at statsbevilgningene til ungdomsarbeid var latterlig små.
14.Tilbudet fra Queens Park Rangers på 25 000 pund oppfattet vi kun som latterlig.
15.Anna Caspari Agerholt skriver i sin historie at" det var en latterlig tanke for de fleste at kvinner skulle delta i stortingsvalgene og sitte på Stortinget blant folkets kårne".
16.At LO skulle gi seg til å kreve ekstra lønnstillegg på grunnlag av økningen i boutgiftene for en begrenset andel av dagens beboere av husbankleiligheter, virker direkte latterlig.
17.Avisen fremholdt at det ville være latterlig å hevde at det var sovjetblokkens idrettsfolk som fryktet nederlag.
18.DENNE håndfaste påvisning av fakta har fått Arbeiderbladet til å stemple Aftenposten som servil og latterlig.
19.Dag Usterud forklarer for seilerforbundets gen.sekretær Arve Sundheim (t.v.) og Brevikformann Leif Halvorsen (far til Stein i båten) at diskvalifikasjonen er latterlig.
20.De øvrige avfeiet programlederens spørsmål som latterlig, og lot Hart sitte der.
21.Den hjelpeløse velviljen hans var nesten latterlig.
22.Dermed mener han å vise hvor latterlig vår påstand om sykehusdirektøren er.
23.Dessuten" selges" jo mye kraft i Norge til den latterlig lave pris av ca. 4 øre pr. kilowatttime.
24.Det er aldeles latterlig å betrakte hvordan statlige og kommunale etater spilles ut mot hverandre ved hjelp av politikerne.
25.Det er innlysende at beboerne og yrkesutøverne i området oppfatter dette utspillet utenfra som latterlig.
26.Det er nå kjent at finansminister Rolf Presthus i utgangspunktet har gått mot alle nye finansieringsordninger og sogar forslått å redusere den latterlig lave enøk - innsatsen vi har hatt med fem millioner kroner.
27.Det er å håpe at folkene bak" Nikkerne" fremdeles klarer å vise for eksempel hvor latterlig det er at en viss kjendisbladredaktør og dyneløfter opphøyer seg til det norske folks moralvokter.
28.Det her var ikke boksing, det var latterlig.
29.Dette vurderes på sakkyndig hold som latterlig lavt.
30.Direkte latterlig blir det hele når man tar i betraktning at noen av disse rosverdige bedrifter i virkeligheten er monopoler som ikke engang er underlagt vanlige konkurranseregler, og som utnytter sin maktstilling til å opprettholde sterke importrestriksjoner, og som for noen varers vedkommende hemmeligholder produsentnavnene, for å forhindre at kundene boikotter produkter som ikke holder mål.
Your last searches