Norwegian-Italian translation of lede

Translation of the word lede from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lede in Italian

lede
posisjonverb guidare, essere in testa
  fysikkverb trasmettere
  foretakverb dirigere, condurre, gestire
  personverb guidare, portare, accompagnare
  anføreverb essere a capo, dirigere, guidare
  foregåendeverb condurre, guidare
Synonyms for lede
Derived terms of lede
eggleder, annerledes, annerledes enn, ansatt som nestleder, lynavleder, avdelingsleder, avlede, avledende, bob-slede, festglede, foretaksleder, foretaksledelse, forhørsleder, forlede, spørrekonkurranseleder, glede, glede seg, gledende, gledesdreper, gledesdreperske, gledelighet, halvleder-, halvleder, hofteklede, hvorledes enn, hodeklede, innlede, innledende, kledelig, korleder, kunne glede seg over, lede bort gjennom en hevert, lede inn på et sidespor, lede over, lede på villspor, lede til, lede til ingenting, ledende, ledende retning, leder
Anagrams of lede
More examples
1.At en ytterliggående anvendelse av straffelovens paragraf 167 annet ledd vil kunne lede til et lite rimelig resultat, illustreres efter min oppfatning også av den foreliggende sak.
2.De er av den kulturelle hjemmefronten utpekt til å lede undervisningen av skuespillere.
3.For hvert skritt man tar, er det som all den oppsamlede lede man har vært tynget av, etter hvert blir strøket av en, og ens sjel blir frigjort liksom et sverd blir trukket ut av sliren.
4.Let, så skal dere finne", og han lovet oss sannhetens ånd som skal lede oss til hele sannheten.
5.Ser ikke Pedersen og andre faren i at juristen i politiet vil lede etterforskningen samtidig som han i enkelte saker også kan utferdige bøter ?
6.Siden det er statsministeren som nå har brakt dette temaet på bane, er det nærliggende å understreke hvordan det nettopp er opp til regjeringens sjef å lede arbeidet på en slik måte at det tar rimelig hensyn til de partier som utgjør regjeringens parlamentariske grunnlag.
7.Vil øket bruk av elektrisitet lede til øket arbeidsløshet ?
8.Worstward Ho" er en livstrett krets av uttrykk for lede, som dreier seg om en akse," the void", det efterlengtede intet.
9.Dersom det er tale om at en utlending som ikke er bosatt i Norge skal lede et eventuelt informasjonskontor, må vedkommende ha oppholds og arbeidstillatelse på vanlig måte før han kan etablere seg i Norge.
10.Det er bare en måte å lede på, fra fronten, sa Kinnock, og satte hele sitt lederskap på prøve med vitende og vilje.
11.Det er en stor og ansvarsfull jobb å lede en sjimpanseflokk og være absolutt respektert av alle.
12.Det er ennå ikke bestemt hvem som skal lede det brasilianske VMlaget, følgelig er det umulig å vite hva slags spillere treneren foretrekker.
13.Det kan lede til" joint venturëproduksjon i Japan, sier NoblikkSannems administrerende direktør, Håkon Haldorsen som er i Tokyo for å underskrive kontrakten.
14.Det skyldtes den norske russiskfødte offiseren W.W. Bulukin som var kommet over fra London for å lede vår gruppe.
15.Det viktigste blir å lede et sterkt landslagsutvalg.
16.Dette kan igjen lede til press og farlige situasjoner, sa Frøysnes, som understreket at den nåværende regjering legger avgjørende vekt på klarhet i, og samarbeide om, sikkerhetspolitikken.
17.Efter dette skal vel dere lede" Hei" til dere blir pensjonert ?
18.En slik skadelig prispolitikk kan lede til sammenbrudd i oljemarkedet, og den vil skade alle oljeprodusenter, fremholdt han, og påpekte at det ironiske i situasjonen er at Nordsjøprodusentene vil tape mest hvis deres prispolitikk fører til sammenbrudd i markedet.
19.Et avsnitt har en slik ordlyd at det måtte lede til spekulasjoner og den slutning at man her sto overfor en spionsak av virkelig stort format, mener han.
20.Flere av kvinnene forteller at de prøver å avkjønne seg, å kle seg minst mulig feminint og å tillegge seg et kunstig svulstig sprog, for å lede oppmerksomhten bort fra det faktum at de er kvinner.
21.For om det fortsatt er strengt adskilte kvinne og mannsinnganger til moskeene, har kvinnene de samme muslimske rettigheter som mennene - bortsett fra å lede bønnen i moskeen.
22.For å være sikker på at efterforskningen blir så betryggende som mulig, har jeg bedt sjefen for brigadens kriminalavdeling om å lede den, sier sjefen for bataljonen, oberstløytnant Ole Silseth til NTB.
23.Han / hun skal tross alt lede et kollegium, ikke fungere som diktator.
24.Han er meget dyktigere enn jeg til å lede balletten.
25.Helge Hognestad foreslår at professor Hygen bør ta del i eller lede den samtale som biskop Aarflot skal ha med ham efter endt permisjonstid.
26.Hvilket forhold har du til de elitetroppene du skal lede ?
27.I grunnen ikke mer enn man kan vente i en slik situasjon, erklærte Halle, som mente det hadde vært en grei match å lede.
28.Jakobsen bør derfor være villig til å vurdere hvordan han vil lede partiet ut av krisen, skriver avisen.
29.Jeg godtar selvsagt ikke tanken om at jeg deltar i en ufølsom regjering og tror heller ikke presidenten ville finne seg i å lede en slik administrasjon.
30.Jeg hadde bestemt meg for å være på offensiven hele tiden mot Malkov, alltid lede litt ut på oppløpsiden.
Similar words

 
 

lede as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ledeledendeledet
Indikative
1. Present
jegleder
duleder
hanleder
vileder
dereleder
deleder
8. Perfect
jeghar ledet
duhar ledet
hanhar ledet
vihar ledet
derehar ledet
dehar ledet
2. Imperfect
jegledet
duledet
hanledet
viledet
dereledet
deledet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ledet
duhadde ledet
hanhadde ledet
vihadde ledet
derehadde ledet
dehadde ledet
4a. Future
jegvil/skal lede
duvil/skal lede
hanvil/skal lede
vivil/skal lede
derevil/skal lede
devil/skal lede
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ledet
duvil/skal ha ledet
hanvil/skal ha ledet
vivil/skal ha ledet
derevil/skal ha ledet
devil/skal ha ledet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lede
duville/skulle lede
hanville/skulle lede
viville/skulle lede
dereville/skulle lede
deville/skulle lede
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ledet
duville/skulle ha ledet
hanville/skulle ha ledet
viville/skulle ha ledet
dereville/skulle ha ledet
deville/skulle ha ledet
Imperative
Affirmative
duled
viLa oss lede
dereled
Negative
duikke led! (led ikke)
dereikke led! (led ikke)
Your last searches