Norwegian-Italian translation of lede over

Translation of the word lede over from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lede over in Italian

lede over
broverb attraversare
Similar words

 
 

More examples
1.Da Sergio Onofre Jarpa i august ifjor takket ja til utnevnelsen som Augusto Pinochets fremste mann i den nye, sivildominerte regjering (13 sivile og syv militære ministre), het det at han hadde akseptert fordi han var blitt stilt i utsikt å lede overgangen til et sivilt styresett.
2.Han forteller med entusiasme i stemmen om sin glede over å lede en etat som arbeider langt mer enn hva lønn og instruks tilsier når det er behov.
3.I de daglige parader vil Donald sammen med Dolly, nevøene Ole, Dole og Doffen, samt Mikke Mus, lede over 200 opptredende.
4.Allerede i 1981 sa vi til Miljøverndepartementet at Miljøplan ikke burde lede overvåkningen av utslippene, og at det var sunnest å bruke en nøytral instans som ikke var betalt av bedriften.
Your last searches