Norwegian-Italian translation of lege

Translation of the word lege from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lege in Italian

lege
sykdomverb curare, guarire
Synonyms for lege
Derived terms of lege
Anagrams of lege
Examples with translation
Min søster er sykepleier og min bror er lege.
Jeg er ikke lege.
More examples
1.Afghanistankomiteen planlegger å sende to helseteam bestående av en lege og en sykepleier hver til Afghanistan i august / september iår.
2.Det må slås fast som et prinsipp at egenbetaling skal være lik uansett om man går til fastlønnet lege, lege med avtale eller lege uten avtale.
3.Din mat skal være din medisin, din medisin skal være din mat", sa Hippocrates, den første lege - og dette må i høyeste grad kunne gjelde for honning !
4.En teskje" ordinert av lege betyr ca. fem milliliter, mens en vanlig teskje rommer fra to til ti milliliter.
5.Er du ikke lege, lærer, professor, ingeniør, journalist ?
6.Første ledd utelukker ikke at lege, fysioterapeut eller jordmor kan drive privat praksis uten avtale med kommunen.
7.Har barnet fått plantesaft i øynene, bør man straks skylle med mye vann, eventuelt oppsøke lege.
8.Herren har sendt meg for å forkynne et gledesbud for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker." (fes.
9.Man vet ikke nå med sikkerhet hvor meget et besøk hos en lege uten avtale vil komme til å koste.
10.Pekka" har pådradd seg en særdeles hårdnakket forkjølelse, og starter ikke i mesterskapet i samråd med sin lege og rikstreneren, Ole Per Strædet.
11.Regjeringen (Harlem Brundtland) forsøker å fortelle at det skal bli mulig å fortsette som privatpraktiserende lege eller fysioterapeut, men i forslaget til lovtekst fremgår det klart at det ikke vil bli mulig i fremtiden å drive noe som engang minner om fri yrkesutøvelse.
12.Som lege var det naturlig for han å stanse ved spørsmålet.
13.Basert på gjennomsnittstemperaturer for akkurat denne tiden vil det være rundt 20 varmegrader ved start, og neppe temperaturer særlig over 23 grader før de siste 1213 kilometrene, sier maratongruppens lege ThorØistein Endsjø.
14.De aller fleste som får symptomer eller tegn på en kreftsykdom, vil først oppsøke en almenpraktiserende lege.
15.De aller fleste ønsker å oppsøke en lege av eget kjønn.
16.Den enkelte lege trenger også et effektmålingsinstrument for å kunne vurdere sin egen virksomhet - for derigjennom å sikre at god praksis følges til en så rimelig pris som mulig, mente samfunnsmedisineren Anders Smith fra Oslo.
17.Den nye lovens påbud til kommunene om fysioterapitjenester på lik linje med lege og sykepleiertjenester setter fysioterapeutene i en stilling som andre yrkesgrupper vil misunne dem.
18.Denne avgjørelsen må jeg ta i samarbeid med lege Svein Nilsson og trener Ørnulf Andresen, sier en deprimert Terje Gjengaar.
19.Denne uttalelse må ikke misforstås dithen at jeg har liten tro på fylkeslegenes generelle kompetanse, men det er som en følge av den medisinske utvikling ingen lege kan ha tilstrekkelig oversikt over problemer innen de forskjellige spesialiteter, sier professor Kåss.
20.Det at den skal kunne bli et nyttig hjelpemiddel i møte mellom pasient og lege og i helseinstitusjoner, hjem og skoler.
21.Det er bedre å lade opp og lege skadene hjemme, sier Torill som satser på World Cupstart i Badgastein i Østerrike 13. januar.
22.Det er dette som er moderne medisin, sier daglig leder for Norsk Luftambulanse, lege Jens Moe, til NTB.
23.Det er dyrt å gå til lege, og noen er oftere syke enn andre.
24.Det er nemlig ved behandling på sykehus og hos lege at de fleste pasientskader oppstår.
25.Det er vanlig at vi ved spørsmål om innsyn i journaler ber pasienten komme hit og gjennomgå journalen sammen med en lege.
26.Det er vanskelig nok å få folk til å passe på medisiner og resepter, sier lege Vidar Rekve til Aftenposten.
27.Det gunstigste for en lege er å få avtale med sin kommune.
28.Dette er helt uholdbart, sier lege Vidar Rekve på Nordseter.
29.Doping i idretten er moralsk og vitenskapelig forkastelig, sier lege Tony Sartok, leder for et svensk legeteam ved Karolinskea Sjukhuset i Stockholm til Aftenposten.
30.En lege ?
Similar words

 
 

lege as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) legelegendeleget
Indikative
1. Present
jegleger
duleger
hanleger
vileger
dereleger
deleger
8. Perfect
jeghar leget
duhar leget
hanhar leget
vihar leget
derehar leget
dehar leget
2. Imperfect
jegleget
duleget
hanleget
vileget
dereleget
deleget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde leget
duhadde leget
hanhadde leget
vihadde leget
derehadde leget
dehadde leget
4a. Future
jegvil/skal lege
duvil/skal lege
hanvil/skal lege
vivil/skal lege
derevil/skal lege
devil/skal lege
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha leget
duvil/skal ha leget
hanvil/skal ha leget
vivil/skal ha leget
derevil/skal ha leget
devil/skal ha leget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lege
duville/skulle lege
hanville/skulle lege
viville/skulle lege
dereville/skulle lege
deville/skulle lege
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha leget
duville/skulle ha leget
hanville/skulle ha leget
viville/skulle ha leget
dereville/skulle ha leget
deville/skulle ha leget
Imperative
Affirmative
duleg
viLa oss lege
dereleg
Negative
duikke leg! (leg ikke)
dereikke leg! (leg ikke)
Your last searches