Norwegian-Italian translation of legemiddel

Translation of the word legemiddel from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legemiddel in Italian

legemiddel
apoteknoun medicamento [m], medicina [f], farmaco [m]
  medisinnoun cura [f], rimedio [m]
Synonyms for legemiddel
Similar words

 
 

More examples
1.Reseptplikt på legemiddel til fiskeoppdrett" av direktør Bjørn Næss ved Veterinæringstituttet, har det oppstått flere misforståelser.
2.Kvinner fortjener å få en samtale med legen om det legemiddel de skal bruke, slik at de er informert om produktet og de eventuelle bivirkninger det har, sier lege BrittIngjerd Nesheim, gynekolog og medlem i Statens Legemiddelkontroll, i en kommentar til at overlege Petter Fylling på Kvinneklinikken på Ullevål mener at ppiller bør selges reseptfritt på apotek.
3.Almylnitritt er imidlertid et legemiddel og kan legalt bare innføres av Norsk Medisinaldepot.
4.Bivirkningene skal ikke overskygge hovedvirkningen, ellers vil ikke helsemyndighetene akseptere middelet som et legemiddel.
5.Derfor kan ikke pasienten sjekke om hun eller han har brukt eller bruker et tilsvarende legemiddel.
6.Det finnes bare et registrert legemiddel av denne type.
7.Det har vært et problem å oppspore innvendige betennelser og blodpropper, som det nye legemiddel vil kunne påvise raskere og sikrere.
8.Det relativt nye legemiddel cyclosporin har imidlertid bidratt til at denne risikoen er minsket betraktelig.
9.Det som har gjort BDZpreparatene så populære som legemiddel, er ikke minst at de har lav giftighetsgrad og ikke så lett fører til avhengighet eller tilvenning.
10.Dr. philos. Laszlo Borka gir her et eksempel på hvordan tilfeldige observasjoner fører frem til et moderne legemiddel.
11.Dr.med. Erling Sundrehagen har i samarbeide med Institutt for Energiteknikk - IFE - utviklet et diagnostisk legemiddel for påvisning av betennelser og blodpropp.
12.Einerbærene var før et legemiddel mot dårlig fordøyelse, de er kjent for å stimulere appetitten og for å virke urindrivende.
13.Et helt nytt og ennå ikke utprøvet radioaktivt legemiddel kan bli et av fremtidens hjelpemidler i diagnostiseringen av en rekke betennelsessykdommer og blodproppdannelser.
14.Et radioaktivt legemiddel, ennå ikke utprøvet, kan bli et hjelpemiddel i diagnostisering av blodproppdannelser og betennelsessykdommer.
15.Forbruket av det sentralstimulerende legemiddel Ritalin har vært påfallende høyt, og kan ha sammenheng med overlegens oppførsel, mener de tre legene som har skrevet rapport til Helsedirektoratet.
16.Hvis skytteren av helsemessige årsaker må bruke et legemiddel som inneholder et forbudt stoff, og det ikke er tilrådelig å gå over til å bruke et annet medisinsk preparat, skal dette dokumenteres ved bevitnelse fra lege.
17.I 1982 hadde tallet på døde efter overdose av et legemiddel sunket til 17, hvorav 12 som følge av barbiturater.
18.I tillegg gis formelle og praktiske opplysninger av nytte for legen når denne skal velge og foreskrive et legemiddel.
19.I trefire prosent av tilfellene antar man at legemiddel helt eller delvis har ført til at pasienten døde.
20.Lagets bulgarske trener, Dino Petrov, hadde til helgens turnering fått fatt i et spesielt legemiddel fra universitetet i Sofia.
21.Likeså ble en tidligere direktør for det danske firmaet som kjøpte blodplasmaet til bruk ved fremstillingen av et nytt legemiddel, kjent skyldig efter tiltalen.
22.Men den dag i dag bruker man gamalost som legemiddel i Sogn.
23.Men det gir liten mening å straffe en utøver for å ha brukt et legemiddel som utøveren er medisinsk avhengig av.
24.Produktansvarsutvalget gikk inn for at produsent eller importør av legemiddel skal være erstatningsansvarlig for legemiddelskader uten hensyn til skyld og uten hensyn til om legemiddelet lider av en sikkerhetsmangel.
25.Som legemiddel virker preparatet mot høyt blodtrykk, men allerede i 1974 ble det gjennom det engelske medisinske tidskriftet The Lancet advart mot langvarig bruk av preparatet.
26.Som sådant må dette stoffet karakteriseres som legemiddel og ikke næringsmiddel.
27.Ved bivirkningsnevnden i Statens legemiddelkontroll får Aftenposten opplyst at merbentyl ikke er registrert som legemiddel i Norge.
28.unnlatt å reise sak om disiplinærstraff for utøvere som av helsemessige årsaker må bruke et legemiddel som inneholder et forbudt stoff, når utøveren - ved å fremlegge legeattest - kan godtgjøre at midlet er foreskrevet av lege i rent medisinsk øyemed.
29.Det er ingen fare for å bli smittet av AIDSviruset HTLV III ved bruk av blodprodukter som er registrert som legemiddel i Norge, sier laboratoriekjemiker Gudrun Briseid i Statens legemiddelkontroll.
30.A.L. Labs datterselskap A / S Dumex har inngått en avtale med det japanske legemiddelfirmaet Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. om rett til utvikling og markedsføring av et nytt legemiddel fra A.L. Labs.
Your last searches