Norwegian-Italian translation of legge seg ut

Translation of the word legge seg ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legge seg ut in Italian

legge seg ut
hjelpeverb intercedere
Similar words

 
 

More examples
1.Han må jo legge seg ut til venstre !
2.Men den har greid å legge seg ut med rettsapparatet, pressen, arbeiderne og studentene - de fire gruppene som støttet den for få måneder siden, sier Onagoruwa.
3.For dette løftet har han fått kritikk fra grupper som arbeider for menneskerettighetene, men presidenten mener åpenbart at han ikke har råd til å legge seg ut med hele offiserskorpset, like lite som han kan gjøre altfor hard front mot peronistene som kontrollerer fagforeningene.
4.For om Craxi har vist seg å sitte fastere i salen enn mange hadde ventet, har han klart å legge seg ut med en lang rekke grupper.
5.Man behøver jo ikke akkurat legge seg ut med ombudet, heller.
6.Regjeringen der nekter å sende hjelp, den er redd for å legge seg ut med presidenten i det oljerike landet.
7.Selv banditter vet bedre enn å legge seg ut med Kristiansen og Kim.
8.Anklagene om rasisme har vært mere sjeldne, mens det flere ganger er reist spørsmål om Israel har hatt politiske motiver for ikke å legge seg ut med den etiopiske regjering, som har støttet opprørsbevegelser i de arabiske naboland Somalia og Sudan, efter sigende med våpenhjelp fra Israel.
9.Den angjeldende ministeren, Kenneth S. N. Matiba, var forøvrig nær ved å legge seg ut med hele pressekorpset da han advarte pressen mot å skrive ting som" treffer under beltestedet".
10.Man har tydeligvis nok problemer med byens egne borgere, om man ikke skal legge seg ut med fremmede makter.
11.Med sin viljestyrke og tilbøyelighet til å legge seg ut med folk, sivile som militære, kan man spørre om Hauge var typen på politiker i det lange løp.
12.Rolf Hansen blir av mange karakterisert som en av de beste forsvarsministre landet har hatt, på linje med Jens Christian Hauge, men uten dennes tilbøyeligheter til å legge seg ut med Forsvarets folk.
13.Selskapenes" ansikt mot markedet" kan vanskelig legge seg ut med kundene.
Your last searches