Norwegian-Italian translation of legge ut

Translation of the word legge ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legge ut in Italian

legge ut
utbetaleverb sborsare, pagare
  bre utverb sistemare, disporre ordinatamente
Derived terms of legge ut
Similar words

 
 

More examples
1.EPTM 1601" skal samtidig legge ut de 107 kilometer opp til Heimdal som gjenstår før dette feltet er knyttet til Ekofisk.
2.LB 200" har nylig avsluttet sin del av arbeidet med å legge ut rørledninger til gasstransportsystemet Statpipe.
3.LB 200"s oppgave denne sesongen er å legge ut 165 kilometer rør fra norskekysten og i retning av Statfjord, til et punkt på vestsiden av den nær 300 meter dype Norskerenna, der arbeidet stanset sist høst.
4.Nor III" vil kunne legge ut lørdag kl. 17.00 og / eller søndag formiddag.
5.Shanti Devi" skal forhåpentlig om ikke altfor lenge legge ut på en storseilas i Egeerhavet, i sporene til Odyssevs.
6.Efter lovens ordlyd, dens formål og forøvrig det som fremgår av forarbeidene, må det være adgang til å legge ut til nasjonalpark også et område tilhørende private av den størrelse som det her er snakk om.
7.Hvis man har tatt de vanlige forholdsregler med å legge ut vannslange, fylle opp havekanner med vann og foretar feltvis bråtebrenning, men allikevel mister kontrollen, rykker vi selvsagt ut med disponibelt mannskap uten at dette skal koste vedkommende noe, sier Trondsgård.
8.Ingen var dengang klar over faren ved å legge ut Sildvika til boliger, fortsetter hun.
9.Skal man legge ut på langtur i fjellet nå, må man vurdere sine krefter nøye.
10.Vi er naturlig nok ikke særlig lystne på å legge ut store summer på oppussing, resultatet av ventetiden kan jo være rivning, sier informasjonsmedarbeider Sverre Hammer hos rederiet Sig. Bergesen d.y. & Co., som nå eier huset.
11.Adm. direktør Trond E. Wennberg i Invento og adm. direktør Blom opplyser at Bloms Oppmåling i løpet av første halvår neste år også vil foreta en spredningsemisjon ved å legge ut 200 000 aksjer for tegning, hvilket skal utgjøre ca. 20 prosent av aksjekapitalen.
12.Aksjekapitalutvidelsen vil bli foretatt ved å legge ut aksjer til en kurs som tilsvarer 2,6 ganger pålydende.
13.Aksjemarkedet har reagert positivt på at VestaGruppen skal legge ut et obligasjonslån som gir kjøperne rett til å tegne tre aksjer for hver obligasjon de kjøper.
14.Allerede 2. januar vil Kreditkassen legge ut de første banksertifikatene i Norge.
15.Arbeidet med å legge ut stålrørene som skal danne gassledningssystemet Statpipe i Nordsjøen, er i gang igjen efter et halvt års vinterpause.
16.Arbeidet med å legge ut verdens lengste rørledningssystem for gasstransport til havs, det 814 kilometer lange Statpipesystemet i norsk sektor av Nordsjøen, ble avsluttet mandag - tre år efter at Stortinget godkjente Statpipe prosjektet.
17.Ass. banksjef Endre Grønnerstad i DnCs fondsavdeling sier til Aftenposten at man har funnet det riktig å legge ut denne aksjeemisjonen til overkurs både ut fra dagens aksjemarked generelt og ut fra det kursnivå vi nå har for bankaksjer.
18.Av og til kunne han legge ut på turer i fjellet og oppholde seg der i dagevis uten å gi beskjed til noen.
19.Av sikkerhetshensyn tar arrangørene ikke chansen på å legge ut de tiloversblivne 3500 billettene til salg i Italia, selv om efterspørselen er enorm.
20.Banksjef Løddesøl sa i et intervju i Arbeiderbladet igår, at DnC har søkt om å få legge ut et lån på obligasjonsmarkedet på 100 millioner kroner, og disse midlene skal være øremerket boligfinansiering.
21.Befolkningen anså det på forhånd som mer eller mindre vanvittig å legge ut på en så lang sykkeltur, og at handicappede våget det, ble betraktet som enda mer bemerkelsesverdig.
22.Bemanningen ved enkelte ligningskontorer har ført til mindre forsinkelser ved gjennomgåelsen av selvangivelsene, men fylkesskattesjef Olav Jørgensen antar at de fleste av fylkets 22 skattekommuner vil kunne legge ut sine resultater omkring månedsskiftet som ifjor.
23.Byene var faktisk blitt tomme for småfugler, for det var lenge siden folk hadde hatt noe særlig å legge ut til dem.
24.De må legge ut miner for Gro.
25.De som måtte ha ambisjoner om å bli stortingskandidat for Fremskrittspartiet foran valget neste år, må regne med å legge ut flere tusen kroner personlig.
26.De trygdede vil selv måtte legge ut midlene til egenandel, men vil få dem tilbake ved årets utgang.
27.Den er også ledende når det gjelder å legge ut slike obligasjoner.
28.Den første internasjonale storbanken som benyttet seg av å legge ut et evigvarende obligasjonslån var National Westminster i England.
29.Den nicaraguanske opposisjonsgruppen FDN har planer om å legge ut miner i grenseelven San Juan.
30.Den totale solformørkelsen inntraff nøyaktig den 3. august og skjedde i samme stund som Athens flåte skulle til å legge ut på et lengre tokt.
Your last searches