Norwegian-Italian translation of lei

Translation of the word lei from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lei in Italian

lei
kjenslemessig tilstandnoun rincrescimento [m], rammarico [m]
  kjenslernoun pena [f], dispiacere [m]
Synonyms for lei
Derived terms of lei
villakeleie, andelsleilighet, andrehåndsleier, fremleie, leilending, leilendinger, leie ut, leid, tilbakeføre i rett leie, til leie, brilleinnfatning, beleire, beleiret, beleirer, beleiring, bli lei, bleie, bobsleigh, dødleie, dødsleie, ildfast leire, hybelleilighet, liten leilighet, forutleie, forsette i ufordelaktig leie, fotpleie, fotpleiespesialist, sleip, hullsleiv, hovedrolleinnehaver, leie, hus man leier ut i andre hånd, leie ut rom, leie ut rom til, leietaker, hus man leier ut, leiekontrakt, leietid, i sideleie, inderlig lei av
jeg er lei meg, kaleidoskop, kaleidoskopisk, klein, komme ubeleilig, konsentrasjonsleir, krigsfangeleir, kropsspleie, kvinne som leier ut, leilighet, leir, leirbål, landskapspleie, leit, lei seg, lei av, legitimert sykepleier, legitimert sykepleierske, leiesoldat, leir-, leire, leireaktig, leirdue, leirdueskyting, leirgods, leiret, leirjord, leirkar, leirkrukke, mann som leier ut, modelleire, ubeleilig, ubeleilighet, overpleier, overpleierske, passiv deleier, passiv deleierske, pipleire, ribonukleinsyre, rømme leiren, samleie, saussleiv, sykepleier, sykepleierske, sykepleie, sykepleiehjelper, skiferleire, skogpleie, skjønnhetspleie, slå leir, sleiv, suppesleiv, takleilighet, toneleie, toetasjes leilighet, utleier, utleie i andre hånd, velpleid, være beleilig, være ubeleilig, pleie, pleie noen, pleiet, pleiehjem, barnepleier, avleie, avleire, bleige, bleike, fleipe, forpleie, foruleilige, framleie, geleide, kleie, kleime, leies, leike, leive, rettleie, sleike, sleiske, sleive, spleise, uleilige, utleie, villeie, akeleie, aleine, av leire, avleiring, beleilig, bleik, bleikansikt, deoksyribonukleinsyre, elveleie, engangsbleie, fleipete, forpleiing, fotpleier, galei, galeislave, hjelpepleier, hjemmesykepleie, husleie, håndpleie, håndpleier, jeg er lei for det, leider, leieboer, leier, leiraktig, leirplass, likbleik, pleiebarn, sjefssykepleier, sjukepleierske, utleid, sleis, spleiselag, fleis, være lei for, fleip, leik, leiebolig, pleid, leilighetsvis, leieavtale, sleivkjefta, leiebuss, sleik, pleietrengende, ha samleie, hotelleier
Anagrams of lei
Similar words

 
 

More examples
1.Elevene er lei den omflakkende tilværelsen de må føre i skolens altfor få klasserom.
2.For han blir aldri lei av å høre sitt eget ekko i betongundergangen.
3.Forviklingar" ble til fordi forfatteren Susan Harris hadde sett seg lei på dårlige serier, og fant ut at hun kunne skrive noe som var minst like bra.
4.Jean Marie" taler et sprog som vinner gjenklang hos den alminnelige franskmann, som har fått de store nordafrikanske innvandringsbølger rett inn i sine gater - og er vettskremt og lei.
5.Jeg ble så lei skjønnmalingen av Arbeiderpartiet og dets historie, men jeg var lenge i tvil om jeg skulle skrive en bok.
6.Jeg er lei for at min mann ikke selv fikk oppleve dette, han var så stolt av sin norske bakgrunn, og fulgte godt med i hva som skjedde her i landet.
7.Jeg har tidligere, i et program i Fjernsynet, sagt meg lei for at dette programmet virket støtende på såvidt mange mennesker.
8.Alle er så lei av måten UNESCO blir drevet på at de ønsket at noe drastisk skulle skje, og så er det altså skjedd, bemerker UNESCOfunksjonæren, som ønsket å være anonym.
9.Au, au, denne var lei !
10.Blir dere aldri lei av hverandre ?
11.De har gitt klart uttrykk for at de er lei av å formidle slike kunnskaper til Norge i telefonsamtaler, og mener at vi er et såvidt velstående land at vi bør klare oss ved egen hjelp.
12.De spanske myndigheter beklaget sterkt det som har skjedd, og de er spesielt lei for at en uskyldig part som Norge på denne måten blir bragt opp i denne striden mellom spanske og franske fiskere, sier ambassadør Bjørn Blakstad til Aftenposten.
13.Det jeg kanskje er mest lei meg for er at vi ikke har nådd godt nok ut til interesserte med de fleste av våre kunstbøker.
14.Dette føler vi som en lei belastning, hevder nordmarkingene med styrke.
15.Efter så mange år i Forsvaret er jeg lei av å bli beordret rundt, og ønsket en stilling i det sivile.
16.Er du ikke lut lei av å spille Adam ?
17.Er du lei deg, bestefar ? vil han vite, Erlinggutten på fire.
18.Faktisk har jeg inntrykk av at svenskene er blitt litt lei ham, og avtroppende rikstrener Leo Honkala har sagt at han synes Frank burde legge opp.
19.Faren min er så lei av juletre, han.
20.Folk er blitt lei av skiene, nå vil de ut og løpe, sier mannen.
21.Han er glad for å kunne drive direkte kirkearbeid igjen, men er også lei for å forlate kirkerådet, sa Dan Vaughan som leder kirkerådet i Tutus frvær.
22.Han syns utgangspunktet var interessant og stilte gjerne opp selv om han tydeligvis er gått lei av de mer vanlige intervjuene i forbindelse med ny LP og konserter, sier Andersen.
23.Hun kan bli lei seg og føle savn, men hun føler aldri den samme bindingen som til sine egne barn.
24.Husk at det er personligheten det kommer an på, sier Jytte som egentlig er flyvertinne av yrke, men som begynte å tegne sin egen høyst originale garderobe fordi hun ble lei av å bli avspist med" kjerringklær" i butikkene.
25.I Oslo var det egentlig ikke så rart at jeg ikke fikk gå, men at det ikke ble OLstart, var en stor skuffelse, sier jenta som er lei av å bli kalt" hun derre samboeren til Eirik Kvalfoss".
26.I år fylte jeg 73 år, men denne hibbyen blir jeg aldri lei av, forteller han.
27.Ja, nå er jeg lei av å ikke få et eneste bær av dem, svarte han.
28.Je møtte mange jinter som nå er langt av lei, å jinter, å jinter, å hjertet mitt for dekk...
29.Jeg blir aldri lei av fisk, enda jeg har vært i bransjen hele mitt liv, sier hun og ler.
30.Jeg blir lei meg, jeg får ikke riktig tak på dette - uten å vende tommelen ned i utgangspunktet ved å si at du er slik og slik, du er aggressiv og et vanskelig menneske...
Your last searches
lei