Norwegian-Italian translation of leir

Translation of the word leir from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

leir in Italian

leir
dyrnoun tana [f]
  militærsknoun accampamento [m], campo [m]
Synonyms for leir
Derived terms of leir
Anagrams of leir
Similar words

 
 

More examples
1.Venstre er nu i ferd med å plasere sine siste rester i den sosialistiske leir.
2.Da nektet bærerne å slå leir, de var redde for at teltene skulle bli tråkket ned.
3.Det er ennå ikke for sent å bli med på leir isommer, forteller Tomas Algard i Ferieklubben.
4.Ifølge de siste meldinger antar man at sykdommen har brutt ut, og vi venter nå på en eventuell bekreftelse, opplyser sjef for FNkontoret i Onsrud leir, major Per Christensen.
5.Nå vurderer vi å leie ytterligere en slik leir i Sanneid i Ryfylke som vil gi 100 nye soningsplasser.
6.17 representanter fra hele landet var valgt ut til å møte på det første landsmøte som ble holdt i Lutvann leir i Oslo.
7.21 timer efter at de forlot Solidaritetflyktningenes leir i VestTyskland, er de fremme.
8.3. bataljon i Åsegården leir får nå ikke lenger anledning til å øve samvirke med artilleriet.
9.Alternativet for de fastboende er en leir på Lutvann, og da foretrekker de fleste å bo sentralt.
10.Arbeidsnedleggelsen igår falt i tid sammen med at representanter for Justisdepartementet besøkte Forskolen og Hustad leir.
11.Avtalen har vært fornyet av senere regjeringer, både fra Arbeiderpartiet og den borgerlige leir.
12.B. Siviltjeneste i særskilt leir (Dillingøy leir ved Moss).
13.Bakgrunnen for at FNkommisjonen reiser til Iran og Irak er påstandene om overgrep mot krigsfanger i en leir ved Gorghan i Iran i oktober.
14.Blant annet besøkte IRK Vernichtungslageret Natzweiler i Elsass, en leir som" formelt" ikke eksisterte.
15.Bugners" leir" holdt på han fordi de mente at han med sine mange fine rette venstre, som traff Steffen litt for ofte, plukket flest poeng med slag som betydde noe.
16.Bystyregruppens tendens til å bryte ut av den borgerlige leir i viktige prinsipielle saker, tas også opp til debatt innad i partiet.
17.DEN norskættede tidligere visepresident kom i mål som førstemann til tross for at han ikke har vært den ubestridt dominerende skikkelse i den demokratiske leir.
18.Da Fengselsstyret 28. juni iår nektet å forlenge avbruddstiden, var man innstilt på at en gjeninnsetting av Busk skulle skje i åpen anstalt eller leir, uten nevneverdige sikkerhetsforanstaltninger og med minimalt fengselsmessig preg.
19.De er født i leir og blir voksne i leir.
20.De er vant til å måtte finne seg en grønn flekk å slå leir på.
21.De fleste av dem havnet i leir på grunn av sine forbindelser med den amerikanske administrasjon under Vietnamkrigen.
22.De fleste besøkende denne søndagen var russiske soldater, som alle besøker en slik leir under oppholdet i DDR.
23.De får beskjed om å deponere et rent sett med klær i Onsrud leir før avreise.
24.De sitter i klaser oppe i trærne like ved en leir.
25.De som bor på sentralhjemmet for psykisk utviklingshemmede får oppholde seg i ferier, weekender og andre dager på Bøkevangen som er et vakkert ferie, leir og avlastningssenter.
26.De to hadde vært på fest i et lokale i Kanfornes i Balsfjord, og sneket seg inn i en leir med engelske soldater like i nærheten.
27.De tvetydige advarsler er begrenset til den" sosialistiske leir", noe som ifølge erfaringene røber indre uenighet.
28.Demonstrantene kommer fra forskjellige steder i Norge, og holdt til i en leir i Jøssingfjorden før aksjonen begynte.
29.Demonstrasjonen var en protest mot det undervisningsopplegg som Forskolen for sivile tjenestepliktige ved Hustad leir har fått.
30.Den formelle overtagelse fant sted på Trandum leir under nærvær av sjefen for Distriktskommando Østlandet, generalmajor Rosnes.
Your last searches