Norwegian-Italian translation of lek.

You were trying to translate the word lek from Norwegian to Italian.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.HP og Giuseppe Bergman" er en slags metaserie, som Jon Sveinbjørn Jonsson sier ; dvs. den vrenger innholdet i tradisjonell forstand, en serie ustrukturerte forflytninger mellom Amazonasfloden og Marcusplassen i Venezia, til en intellektuell lek med selve begrepet" handling".
2.Jeg tilhører dem som ble født med for mye å si" synger Anne Grethe Preus i sangen" Rop" på Can Cans nye LP" En lek i forhold".
3.Kampen ble en herlig lek på gras," står det i 25årsberetningen for anlegget : -" Det ufatteligste av alt er at grasmatten idag er bedre enn den noen gang har vært," og man takker gartner Sand, banemester Haakon Thorbjørnsen og stab.
4.Lek" er stikkordet for datacampen, som holder til på Linderud, der Schibstedgruppen har sitt trykkeri.
5.Lek er for henne ikke bare frihet til å slippe plikter eller rett til å gjøre hva en selv vil og følge sin fantasi.
6.Og han opplyser samtidig at ned gjennom sine fem første leveår var gutten temmelig alvorlig og ikke meget støyende eller hengiven til lek.
7.Arbeidet ved CERN er ingen lek eller besettelse.
8.Bidrar innendørsfotball til høyne nivået blant norske fotballspillere, eller er dette bare en lek for galleriet med fotballkjendiser i hovedrollen ?
9.Del av Nordre gate 1117 som omreguleres fra byggeområde for boliger til felles areal - lek.
10.Det er jo en slags lek, og når man selv har barn, får man liksom lov å ta frem den siden av seg igjen.
11.For ikke å komme på kant med sannheten må kunstneren fullt og helt holde seg til fakta og ikke erstatte kunnskapen om lovene og om den sosiale utviklingens virkelige kurs med følelser og tilfeldig lek med fantasien.
12.Foreløbig er det mest lek og gøy.
13.Her må man vel kunne slutte at" den kunstige stimuleringen" av barns lek som barnepedagoger ofte kritiseres for, ikke pasifiserer barna slik skeptikerne frykter ?
14.Lek er det vesentligste i barns kultur.
15.Lek ikke racerbil, vi har god tid !
16.Musikkbarnehaven er topp, mener disse smårollingene, som sammen med musikkbarnehavelærer Randi Solbærnes og Otto Erdal kombinerer lek og sang.
17.Som mor til to skolebarn deler jeg alle foreldres ønske om å gi sine barn en lykkelig barndom, og jeg håper president Nyerere er enig med meg når jeg ønsker at dette skolehus ikke bare vil gi rom for boklig lærdom, men også lek og moro, sang, dans og latter, og tid til å utvikle egenskaper som hjelpsomhet og vennskap.
18.Stolmakergaten 1016 og del av Stolmakergaten 8 som omreguleres fra spesialområde bevaring - offentlig bygning og fellesareal - lek til offentlig bygning - barnehave.
19.Under lek med våre barn i en barnehave i Oslo fikk jeg se at det var brukt plantevernmidler langs de asfalterte småveiene i barnehaven.
20.Vi aner en utvikling som går i retning av at voksne fratar barna styringen over fritid og lek.
21.Vi har virkelig fått troen på denne form for lek, hvor barna kan benytte materialer som de ønsker.
22.Øvre gate 2b og del av Stolmakergaten 8 som omreguleres fra spesialområde bevaring - offentlig bygning (barnehave) til spesialområde bevaring - bolig og felles areal - lek.
23.Alain Resnais kontaterer at" Livet er en roman", (Veslefrikk 1) enda en lek med tid og rom, mens Cannesdeltageren" Blodig sommer" (Saga) av Jean Becker, med Isabelle Adjani, også kommer fra Frankrike.
24.Alle med anlegg for optimisme kan jo fortelle seg selv at man selv ikke vil få seg en" trøkk" ved å innlate seg på den lettsindige lek, sa professor Sundby, som efterlyste langt større politisk vektlegging på helsemessige følger av oppløsningstendenser i samfunnet.
25.Annen omgang ble kattens lek med musa.
26.Arkeologiprofessoren utsettes for enda flere halsbrekkende fortredeligheter enn i den første filmen," Jakten på den forsvunne skatten", en påkostet lek med spenningsklisjeene fra førkrigstidens billige Bfilmer.
27.At Einar Rasmussen ser på idretten som en lek, betyr ikke at han stiller seg likegyldig til hvordan det går i OL.
28.Balansmøblene er eksponenter for denne utvikling, og disse ideene vil bli videreført på messen i København. Landsforeningen prøver å oppmuntre til eksperimenter og lek som blir for kostbart for den enkelte produsent.
29.Barn er fulle av energi og virkelyst og trenger å få være aktive i fri lek og lystbetont utfoldelse.
30.Barn i lek og utfoldelse, på pedagogiske lekeplasser, i aktivitetshus eller på musikkskoler.