Norwegian-Italian translation of lene seg tilbake

Translation of the word lene seg tilbake from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lene seg tilbake in Italian

lene seg tilbake
posisjonverb adagiarsi, mettersi comodo
Similar words

 
 

More examples
1.Musikalsk sett er dette mer enn fremragende, og selv om du ikke fullt ut forstår innholdet i de norsksproglige tekstene, er det bare å lene seg tilbake i stolen og nyde til denne skjønne musikken.
2.Arrangørene av vinterlekene i Calgary i Canada i 1988 kunne bare lene seg tilbake og la de tre amerikanske fjernsynsselskapene overby hverandre.
3.Men det var ikke bare for Pierre Laffitte og hans venner å lene seg tilbake og drømme seg til en park.
4.Men man har ikke lov til å lene seg tilbake og vente på å bli angrepet, efter Mustins oppfatning.
5.Så er det bare å lene seg tilbake i godstolen fra 25. mars.
Your last searches