Norwegian-Italian translation of lette

Translation of the word lette from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lette in Italian

lette
verkverb alleviare, lenire, mitigare, attenuare, calmare, placare, sedare
  mental fornemmelseverb sollevare
  minske på trykketverb diminuire l'intensità, ridurre la tensione
  skipother in navigazione, in moto
Synonyms for lette
Derived terms of lette
Anagrams of lette
More examples
1.De store linjer fra Jesu helbredelser til våre egne sykehus og helseinstitusjoner er lette å få øye på.
2.Eventyrbadet" vil lette presset på Oslos eneste 50meters basseng.
3.Holmenkollen Rundt" foregår i forholdsvis lette og godt preparerte løyper.
4.Lille pladask" (til v.) er forøvrig lette å ta med i ryggsekken til hytta.
5.New Yorkbussen" er først og fremst satt inn for å lette reisen for folk som kommer fra forskjellige steder i landet til Fornebu og som skal videre til New York fra Gardermoen, ble det opplyst.
6.Nytt av året er refleksklyper som er lette å ta av og på," skrev vi på herværende side igår, hvor vi gjorde oss visse refleksjoner i den pågående mørketid.
7.Pikene på broen" og" Madonna" var lette.
8.Straksløsningen" (fase 1 i reformforslaget) som jeg omtalte i forrige artikkel, vil lette overgangen til inflasjonsjustering.
9.(Spesiell medarbeider) Rosenborg og Fredrikstad spilte for 11 (11) på Lerkendal i en kamp der første omgang skilte seg ut i positiv retning.Da var særlig de rødkledte fra plankebyen farlige med sitt lette,tekniske spill.
10.At lagretten har svart nei på spørsmålet om drapet ble utført for å lette eller skjule det seksuelle overgrepet, er intet hinder for at lovens strengeste straff kan anvendes, sa statsadvokaten i sin prosedyre.
11.De virket åpne og var lette å intervjue.
12.Den lette tilgangen på relevant energiteknologi og rikelig tilfang av statsstøttede og private eksportkreditter fra Europa og Japan, henviser USA til hovedsakelig en" observatørstatus", skriver han.
13.Den mer dempede vekst vil efter vår oppfatning lette presset på rentenivået.
14.Den måten vi driver denne anstalten på, gjør det rett og slett umulig å ha annet enn de såkalte lette tilfellene her, sier inspektør Svein Arne Tvedt, som leder stedet.
15.Den var full av sukk og skuldertrekk og dårlige karakterer, av å bli oversett eller å få" lette spørsmål til deg en sjelden gang...
16.Det er farvene og den lette, myke strukturen som er vårt varmerke, sier Bjørg.
17.Det er ikke bare de lette sakene vi har gått inn i.
18.Det ville lette vårt arbeide.
19.Dette kan indikere at det har vært en fundamental ubalanse i prisstrukturen for lette og tunge oljetyper, som reflekterer endringene man ser i efterspørselen efter de forskjellige kvaliteter og på raffineringssektoren.
20.Egentlig er de lette å like.
21.En ny avgangs og ankomstterminal for småflytrafikk på Fornebu kan blant annet lette kontrollarbeidet med narkotikasmuglingen som foregår via Oslo Lufthavn, sier kontorsjef Ragnar Berthelsen ved Fornebu tollsted til Aftenposten.
22.Er du ferdig med den mer lette stilen i karikaturene dine ?
23.Er en styrket hjemmesykepleie det eneste tiltak som blir iverksatt for å lette presset på sektorsykehusene ?
24.Et svarbrev Regjeringen sendte LO er en klar neglisjering av de synspunkter LO har fremmet og viser at Regjeringen overhodet ikke er villig til å bidra med konstruktive løsninger på arbeidsledighetsproblemene, og at den heller ikke på annen måte vil bidra til å lette gjennomføringen av årets tariffoppgjør, heter det i brevet fra LOsekretariatet.
25.Forleden dag da De hadde anmeldt disse innbruddene fra ifjor, da var jeg jo her ute hos Dem og lette efter fingeravtrykk.
26.Formålet med vårt arbeide er grovt sett å finne en teknisk fornuftig løsning for å lette kontrollen ved utførsel av penger.
27.Har alltid hatt en svakhet for den lette, litt ironiske tonen i Tønseths dikt og mente at et samarbeide med ham ville være til glede for oss begge - og for kunstinteresserte.
28.Høyre bør programfeste 22 ukers lønnet svangerskapspermisjon for å lette småbarnsforeldrenes muligheter til å kombinere omsorg og yrke, sa Annelise Høegh i et foredrag i Trondheim igår.
29.Høyre bør programfeste 22 ukers lønnet svangerskapspermisjon for å lette småbarnsforeldres muligheter til å kombinere omsorg og yrke, sa Anne Lise Høegh i et foredrag i Trondheim.
30.I internasjonal sammenheng er våre brigader for lette infanteribrigader å regne.
Similar words

 
 

lette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) lettelettendelettet
Indikative
1. Present
jegletter
duletter
hanletter
viletter
dereletter
deletter
8. Perfect
jeghar lettet
duhar lettet
hanhar lettet
vihar lettet
derehar lettet
dehar lettet
2. Imperfect
jeglettet
dulettet
hanlettet
vilettet
derelettet
delettet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde lettet
duhadde lettet
hanhadde lettet
vihadde lettet
derehadde lettet
dehadde lettet
4a. Future
jegvil/skal lette
duvil/skal lette
hanvil/skal lette
vivil/skal lette
derevil/skal lette
devil/skal lette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha lettet
duvil/skal ha lettet
hanvil/skal ha lettet
vivil/skal ha lettet
derevil/skal ha lettet
devil/skal ha lettet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lette
duville/skulle lette
hanville/skulle lette
viville/skulle lette
dereville/skulle lette
deville/skulle lette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha lettet
duville/skulle ha lettet
hanville/skulle ha lettet
viville/skulle ha lettet
dereville/skulle ha lettet
deville/skulle ha lettet
Imperative
Affirmative
dulett
viLa oss lette
derelett
Negative
duikke lett! (lett ikke)
dereikke lett! (lett ikke)
Your last searches