No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword levelig. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Rydd og reis" heter aksjonen, som skal gjøre livet mer levelig for" bøtteballetten".
2.Jeg hadde gjerne sett at vi brukte muskler og hjerne på å få det levelig i bykjernen.
3.Nedlegger man sykehuset, vil man frata de innsatte deres siste mulighet til å få det litt mer levelig under fengselsoppholdet, sier hun.
4.Nå fører vi kampen mot tortur og undertrykkelse videre ut fra overbevisningen om at Danmark har et ansvar for at mennesker over hele verden får en levelig tilværelse, sa hun.
5.Vi lever i en tid, som kanskje ville bli mer levelig, om vi gav oss selv litt mer rom og tid for undring.
6.Den gjør hverdagen mer levelig.
7.Dermed var det mulig å gjøre livet levelig i en hard og kravstor tid, sa biskop Bremer blant annet.
8.Det er de seksten som endelig skal forsøke å få et levelig liv.
9.En meningsytring, en liten innsats for at byen skal bli mer levelig for dem som bor der, og en kamp for å bevare vakre og verdifulle bygninger og miljøer.
10.Flertallet, de sosialistiske partier, Venstre og Kristelig Folkeparti, understreket at biltrafikken i sentrums og boligområder må reduseres med 22 prosent for å skape et levelig sentrums og bomiljø.
11.Hun er besjelet av en" fighting spirit" for å gjøre arbeidslivet mer levelig og meningsfylt for forbundets ca. 300 medlemmer, som omfatter dansere, koreografer og pedagoger.
12.Hvis vi har lyst til å leve lenge i landet, og gi våre efterfølgere et levelig liv uten kreft og allergier.
13.I sentrum samværet, trøsten, varmen, det som gjør livet levelig, til å bære.
14.Jeg ville invitere alle leirer til et bredt samarbeid med teknisk, psykologisk og medisinsk fagkunnskap for å gjøre arbeidsplassene til et mer levelig sted for den enkelte arbeidstager, sier Øivind Lorentsen, avdelingsleder i Sentralinstituttet for industriell forskning.
15.Mange land har takket være" utviklingen" bare gjort seg levelig for menneske, rødrev og kråke.
16.Men lys strømmer inn, gjør det levelig, forteller han.
17.Strålene fra solen varmer opp jordoverflaten slik at det blir levelig.
18.Vi må forsøke å finne et samfunnsstadium med så megen orden at det innebærer sikkerhet for alle, men også med så megen uorden at det blir levelig å være der !
19.Yrende liv og høyst levelig i Markensgate selv om det var surt på strendene ved Kristiansand da våre medarbeidere streifetinnom.
20.Hvordan skal vi kunne få et levelig forhold til våre egne liv, når sannheten er så relativisert ?
21.I mårra når vi går ut og drar, da blir det fisk, sier de som ennå har tro på at fisket snur seg og det blir levelig i Finnmark igjen.
22.Skal Sentrum fortsatt være levelig for fotgjengere, varetransport og kollektivmidler, må vi håndheve bestemmelsene strengt, sier han.
23.De nye metodene vil kunne gjøre livet levelig for de fleste selv i ekstremt vanskelige situasjoner.
24.Dessuten må det gjøres levelig for dem som allerede arbeider der.
25.Det ble jo mer levelig der efter at Amfin fikk tak.
26.Det er forlengst opplest og vedtatt at Aavdelingen sportslig sett er mye hardere, men derimot mer levelig for de aktuelle klubbkassererne.
27.Det er nok av krefter som har planer om å gjøre den nokså lite levelig for alle oss som er glad i den.
28.Det er små midd som har funnet det levelig inne i isørkenen, til tross for de ekstreme temperaturene.
29.Efter min mening må det skje en oppjustering av stillinger innen sykehjemmenes sykeposter slik at arbeidsmiljøet gjøres levelig for dem som allerede arbeider der.
30.Folk ønsker å bo i byen, men da må den bli et levelig sted å oppholde seg i.