Norwegian-Italian translation of lever

Translation of the word lever from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lever in Italian

lever
anatominoun fegato [m]
  kulinarisknoun fegato [m]
Derived terms of lever
Anagrams of lever
Examples with translation
Mennesker lever ikke i denne verden for å bli rike, men for å bli lykkelige.
Ofte personer lever sammen som en familie av gammel vane, koblet til hverandre gjennom forpliktelser.
Vi bare lever i nuet.
Vi lever bare her og nå.
Vi lever her og nå.
Tiden vi lever i er full av vanskeligheter.
Similar words

 
 

More examples
1.Cry" er"... tilegnet alle sorte kvinner overalt i verden og især våre mødre", og i dette skrik om urett, om slit, om slaveri, om ensomhet lever drømmen om frihet som trass i den sterke kvinnekroppen som alene bærer balletten.
2.De arbeider hardt, lager kvalitet, lever godt av sin kunst, har mot til å kaste seg ut i uvante livsformer.
3.De grønne" lever litt på slike stemninger - de forsøker på en og samme tid å være og ikke å være et parti.
4.Den som lever dypt, som ikke forblir på livets overflate møter Kristus som er livet, det sanne liv.
5.Den ville (villmannen) lever i seg selv, det selskapelige (sociable) menneske som stadig er utenfor seg selv, forstår bare å leve i andres omdømme, og det er så å si fra andres dom det henter bekreftelsen på sin egen eksistens".
6.Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg.
7.Det viser sig altsaa, at enhver æsthetisk LivsAnskuelse er Fortvivlelse, og at Enhver, der lever æsthetisk, er fortvivlet, enten han saa veed det eller ikke." (" EntenEller".)
8.En fjerdedel av polakkene lever i områder hvor luftforurensningen overstiger de tillatte normer.
9.Formann Mao lever i våre hjerter for alltid.
10.Grotesk og latterlig" er tittelen på Nationens leder idag, hvor pressemeldingen beskrives som" et skoleeksempel på hvilken goebbelsk propagandaverden vi lever i".
11.Ha det moro - du lever bare en gang", er Kiss sitt motto.
12.Hans ånd lever videre.
13.Her lever blomster for ingens øyne".
14.I september iår blir Oskar Matzerath 60 år, og han lever fremdeles.
15.Jaså, du lever ennå", sa venner i Hortendistriktet hver gang han kom hjem på perm fra flyskolen i 1924.
16.Jeg lever bra, men jobber over 70 timer i uken - begynner ved midnatt.
17.Jeg lever ett liv, og det har jeg bestemt meg for skal leves med og for teatret.
18.Kiøbenhavns Indbyggere vilde gierne stadse og leve over deres Stand og Formue ; der skal ikke finnes mange Stæder, hvor Folk lever saa prægtige, hvor Vogne, Heste og Liberie ere saa almindelige som udi Kiøbenhavn.
19.Man endrer ikke så enkelt familiestrukturen i det samfunnet vi lever i !
20.Men jeg lever" forteller om den polske jøde Martin Grays ferd gjennom Warszawaghettoen og Treblinka.
21.Person som lever av plantekost" er all hjelp vi får der.
22.Rappresentazione", som hadde premiere i Roma år 1600, er et mysteriedrama med sang, ballett og en scenisk dialog, som er ment å vise tilhøreren hva som venter den som lever et umoralsk liv.
23.Telebutikkene" lever ikke av sine inntekter, personalet er ansatte i Televerket og lønnet av Televerket.
24.Troen må utvikle seg på grunnlag av tiden vi lever i og de erfaringer vi gjør.
25.Vi kjenner ikke den verden vi lever i," sa en predikant til meg.
26.Vi lever altså i et barne og ungdomspolitisk fattig samfunn.
27.Vi lever i et likestillingspatriarkat der kvinner kan få gjøre alt det menn gjør, bare det relativt sett er underordnet det menn gjør.
28.(NTPAFP) Den sovjetiske opposisjonelle Oleg Bitov som lever i eksil i Storbritannia, er blitt kidnappet, skriver den britiske avisen The Sunday Telegraph.
29.Amalie lever" er også en hyldest til en kunstner som ble erklært unormal, fordi det ble mer og mer vanskelig å være forfatter, mor og hustru samtidig.
30.Afrikansk musikk har vært levende i mange hundre år og lever ennå, sier han.
Your last searches