Norwegian-Italian translation of leveregel

Translation of the word leveregel from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

leveregel in Italian

leveregel
aforismenoun adagio [m], massima [f], aforisma [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Det var denne leveregel Fremskrittspartiet forsøkte å få Oslo kommune til å følge for 1984.
2.En annen leveregel for ham har vært å ikke bruke tid på et selskap hvis han ikke også har satset vesentlige økonomiske ressurser på det.
3.En leveregel vi hermed anbefaler videre til denne sides lesere, sammen med opplysningen om den foreliggende bok.
4.En tålelig god leveregel er likevel at vi må akseptere annenmanns utfoldelse, men likefullt utvise hensyn - både før og efter kirketid.
5.For å unngå fraksjonering eller mistanke om fraksjonering ble dette forslaget til" leveregel" lagt frem og vedtatt.
6.Man har jo lært fra man var liten at søndager skal vi alltid være snille, så søndag får vi pusse på den gamle leveregel.
7.Men i praksis følger de den leveregel å la kvinnene gjøre husarbeidet...
8.NSBs leveregel har i alle år vært å drive våre offentlige transportmidler så sikkert som mulig.
9.Siden jeg har gjort det til en leveregel aldri å forlange noe honorar, men ta imot det jeg får, så er det slett ikke alltid så lett å få endene til å møtes.
10.DET er en god leveregel å tenke seg om før man begynner å snakke.
11.Denne leveregel har vi alltid fulgt, og følger den selvsagt fremdeles.
12.Denne sunne leveregel må også gjelde den offentlige sektor, poengterte Kristiansen.
13.Det var ut fra denne leveregel han gjorde sin karriere i det sovjetiske diplomati.
14.Dette er et klart brudd på en gammel leveregel om ikke å eksponere familielivet, bedyrer Kirkvaag.
15.ET sted i alle nordmenns hjerter ligger også den lille leveregel om" en sunn sjel i et sunt legeme", og begynner vi å bevege oss en smule, er ikke dette det verste vi kan finne på.
16.Efter at den store leveregel i økonomisk politikk en tid var at situasjonen nok ville bedre seg internasjonalt hvis alle land ordnet opp for seg, later nå også de store land til å akseptere at det ikke er sikkert at resultatet blir så bra likevel.
17.En av reglene vi har bitt oss merke i, (II. pkt. 8)" Tilstaa straks, dersom du har feilet" er en leveregel vi journalister ofte blir konfrontert med.
18.En viktig leveregel for ham er ifølge eget utsagn," en mann er en mann og et ord er et ord".
19.For statsråd Gjertsen er kravet om å gjøre seg forstått en politisk leveregel.
20.Mer enn det - det var en leveregel.
21.NSBs leveregel har i alle år vært å drive våre offentlige transportmidler så sikkert som mulig.
22.Reformatoren Jean Calvins kirke, Cathedrale SaintPierre, står som monument over byens strenge religiøse fortid der nøkternhet var leveregel.
23.Roberto Medina, sjefen for Brasils største PRbyrå, har som leveregel at alt er mulig.
Your last searches