Norwegian-Italian translation of ligge inntil

Translation of the word ligge inntil from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ligge inntil in Italian

ligge inntil
generellverb confinare, essere contiguo, essere adiacente
Similar words

 
 

More examples
1.Det ble argumentert med at barnehaven i flertallsforslaget ville ligge inntil den sterkt trafikkerte Nordstrandveien.
2.Påbygget skal ligge inntil langveggen av kirken på nordveggen mellom tårn og sakristi.
3.Oljen og gassen føres i rørledninger inn til denne fabrikken, som kan ligge inntil 30 kilometer borte.
Your last searches