Norwegian-Italian translation of likvider

Translation of the word likvider from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

likvider in Italian

likvider
økonominoun beni liquidi [mp], denaro liquido [m]
Synonyms for likvider
Derived terms of likvider
Similar words

 
 

More examples
1.700 millioner kroner i det som kan betegnes som ledige likvider (tilsvarer kjøpesummen), er heller ikke å forakte.
2.Adresseavisen har 40 millioner kroner i likvider som kan settes inn i forsvar av kolleger.
3.Bedriften har nemlig ikke likvider til å holde virksomheten i gang i akkordperioden som vil strekke seg ut inneværende måned.
4.Dette salget innbragte ca. 130 millioner kroner i likvider.
5.Eiendelene i Bergenske er hovedsakelig likvider, omsettelige verdipapirer, skipsandeler verdsatt til ca. 200 millioner kroner samt 7,5 prosent av aksjene i Norwegian Caribbean Lines (Kloster) med bokført verdi på 165 millioner kroner.
6.En oversikt Aftenposten har utarbeidet på grunnlag av 12 ledende børsnoterte selskapers årsberetninger, viser at disse har øket sine likvider med ca. 46 prosent gjennom 1983, til nærmere 7,8 milliarder kroner.
7.En stor del av Sigurd Sverdrups aktiva på 7,2 millioner kroner er i likvider.
8.Follum Fabrikker øket sine likvider relativt sterkest ved å gå opp fra 57 millioner kroner ved utgangen av 1982 til 126 millioner i utgangen av fjoråret.
9.G. Block Watne, som har erklært at de vil satse mer på finansforvaltning, hadde ved siste årsskifte 104 millioner kroner i likvider, en økning fra 69 millioner kroner 12 måneder tidligere.
10.Gjennom fusjonen får Øivind Lorentzen tilgang på de 42 millioner kroner som Norhav har i likvider, og Norhav får tilgang på interessante prosjekter.
11.I dag har vi 40 millioner kroner i likvider.
12.Konsernomsetningen ifjor var 1716 millioner kroner og konsernet hadde til disposjon ca. 460 millioner kroner i likvider og udisponerte trekkreserver ved årsskiftet.
13.Salget innbragte cirka 130 millioner kroner i likvider.
14.Sandefjordsrederiet har vært kjent som meget solid, og man har hatt store bankkonti og andre likvider.
15.Selskapet har også fem millioner dollar i ledige likvider.
16.Som når barnet har forgrepet seg på jordbærsyltetøykrukken eller brukt hammeren på sparegrisen for å få likvider til diskutabel litteratur for lesing under dynen.
17.Substansverdien i Asplund er beregnet til 2425 millioner kroner, hvorav 1415 millioner kroner er i likvider.
18.Vi vil investere i interessante K / Sandeler, og gi betaling i form av aksjer i Gambit A / S. Når aksjene i Gambit sannsynligvis noteres på Børs II fra midten av desember, vil disse representere likvider for de tidligere andelseierne, sier Mikalsen.
19.Det arbeides med å isolere offshoreflåten i Parley Augustssongruppen efter konkursen i Augustssonselskapet Balder Invest A / S. Det gjelder hele flåten på 29 supplyskip og to supplyskip under bygging som ifjor ble overført til Balder Offshore A / S. Bostyret i Balder Invest er interessert i at Parley Augustsson overtar skipene og at boet får likvider.
20.Av de 13 storbedriftene som har avgitt årsberetning til nå, kommer Elkem på annen plass med 2,2 milliarder i likvider, opp fra 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 1983.
21.Det ble også lagt vekt på at selskapet har 80 millioner kroner i likvider.
22.Det legges også vekt på at selskapet har 80 millioner kroner i likvider.
23.Egenkapitalandelen er 40 prosent, ledige likvider ca. 150 millioner kroner, antall ansatte ca. 1 000.
24.Elkem hadde ved årsskiftet likvider tilsvarende 880 millioner kroner.
25.For Kværner og Kosmos er dette en efterhvert vanlig situasjon, mens ÅSV ifjor hadde ca. en firedobling av sine likvider.
26.Industriens låneefterspørsel i de neste seks til 12 måneder vil derfor mer skyldes høy investeringsaktivitet enn at man øker sine likvider.
27.Kreditkasssen regner med at investeringer vil få lav virkning på likviditeten iår, og at Kosmos efter emisjonen vil ha ca. 160 kroner i likvider pr. utestående aksje.
28.Kværner, Kosmos og Årdal og Sunndal Verk gikk alle sammen ut av fjoråret med mellom 1,5 og 1,2 milliarder i likvider.
29.Resten vil bli dekket av selskapets likvider, som ved årsskiftet var på vel en milliard pund.
30.Salget av et av fabrikkanleggene ga likvider til gjeldssanering og nødvendig egenkapital for bygging av nytt fabrikkanlegg, som det er investert åtte millioner kro ner i.
Your last searches