Norwegian-Italian translation of lite

Translation of the word lite from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lite in Italian

lite
generelladjective poco
  kvantitetadjective poco
  bestemningother poco
  gradother non molto, poco
Synonyms for lite
Derived terms of lite
alliterativ, av god kvalitet, av høyeste kvalitet, nest beste kvalitet, av ujevn kvalitet, av utsøkt kvalitet, bittelite klaps, banalitet, bestialitet, liten sigar, ta for lite betalt, desiliter, elite, en liten sjanse, en liten stund, liten leilighet, eventualitet, fasilitet, fertilitet, fleksibilitet, lite misunnelsesverdig, lite imponerende, lite iøyenfallende, lite overbevisende, lite tiltrekkende, formalitet, formaliteter, frivolitet, ganske liten, genialitet, ha lite av, ha lite penger, halvliter, heteroseksualitet, homoseksualitet, illegalitet, illiterat, illojalitet, individualitet, liten sylteagurk
instabilitet, intellektuell elite, jovialitet, kollegialitet, kompatibilitet, konvertibilitet, kriminalitet, kvalitet, knøttliten ferskvannsfisk, legalitet, liten, liten båt, liten bok, liten bokstav, liten bukett, liten by, liten dråpe, liten jente, liten kasserolle, liten knute, liten løgner, liten løgnerske, liten medisinflaske, liten hest, lite rundt skjold, liten sol, liten tante, lite utbygg, liten vik, litenhet, liter, lite barn, liten feil, liten flyplass, liten folio, lite hull, lite hus, liten klode, lite mellomrom, lojalitet, latterlig liten, lokalitet, mentalitet, milliliter, moralitet, mortalitet, meget liten, nasjonalitet, nerveslitende, nøytralitet, notabilitet, uendelig liten, om en liten stund, upålitelig, upålitelighet, organisert kriminalitet, originalitet, utillitelighet, litelig, litelighet, puerilitet, bitteliten, realitet, rehabilitere, rehabilitering, irritabilitet, senilitet, sensibilitet, sensualitet, sentimentalitet, servilitet, seksualitet, slite, slite bort, slite fra, slite ned, slite seg, slite seg løs, slite i stykker, slite ut, slite videre, slites mellom to ting, slites ut, slitesterk, spesialitet, sprudlende vitalitet, stabilitet, stevning ved lite, sterilitet, subtilitet, tonalitet, totalitet, transseksualitet, trivialitet, ungdomskriminalitet, være lite etterspurt, være lite ettersøkt, være rehabilitert, virilitet, vitalitet, ytterst liten, blankslite, habilitere, realitetsbehandle, snauslite, admiralitetet, akseptabilitet, alkalitet, av dårlig kvalitet, bitte liten, brutalitet, funksjonalitet, ganske lite, gjentatt kriminalitet, innpåsliten, kompressibilitet, kreve for lite betaling, liberalitet, lite avlukke, lite brev, lite dytt, lite elegant, lite glass, lite kjent, lite korn, lite program, lite rom, lite slag, lite smigrende, lite stekt, lite stykke, liten arm, liten bit, liten dybde, liten flaske, liten flyndre, liten glassperle, liten krone, liten krukke, liten kule, liten kurv, liten lur, liten løgn, liten mygg, liten mølle, liten pai, liten pinne, liten plate, liten spjæling, liten sprøyte, liten stjerne, liten ting, liten uenighet, liten ugle, liten ås, motilitet, normalitet, litelig kilde, slitebane, sliten, sliter, tynnslite, ustabilitet, variabilitet, ørliten, øyboermentalitet, nobilitet, lite, ikke lite, en/ei liten en/ei, forsvinnende liten, ørende liten, proporsjonalitet, som liten, fatalitet, liten kvinne, liten mann, lite antall, en liten en, uslitelig
Anagrams of lite
More examples
1.(Det) bare er aktuelt med et lite antall etersendte fjernsynssendinger, og at forsøk med slike sendinger bør kunne tillates i et begrenset omfang, der det ikke ligger til rette for lokalfjernsyn formidlet på kabel.
2.Alfa og Omega" fra MPL, Øystein Borg Heyerdahl og Kari Sørbo, gis honnør for sin ekspertise og hjelpsomhet overfor horder av besøkende, men vi må gi et lite eselspark til de utstillere som ikke finner det umaken verd å" stå på", men bare er fysisk nærværende.
3.Arbeiderbladet mener det er lite sannsynlig at Ferraro blir visepresident, men levner henne likevel en mulighet.
4.At en ytterliggående anvendelse av straffelovens paragraf 167 annet ledd vil kunne lede til et lite rimelig resultat, illustreres efter min oppfatning også av den foreliggende sak.
5.Bergensfjord" ble også gammelt, men det var mindre kjent, kanskje fordi det en tid var lite å se i Norge.
6.Born In The USA" er et lite mesterverk.
7.Brått innså han at så lenge Ellinor var fanget i overlegens nett, var det svært lite han kunne gjøre for henne.
8.Da var vi ikke så lite spente på hvor langt vi var fra Shetland - og fikk vite at vi hadde drevet temmelig langt mot syd.
9.Dataalderen" kalles det, og denne utvikling stiller også Postverket overfor store utfordringer, som hittil har vært merkverdig lite berørt i den offentlige debatt.
10.Den er faktisk et lite leksikon" - slik karakteriserer Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker boken" Frukt og grønnsaker til hverdag og fest".
11.Den gang viste undersøkelsen at en ekstra valgdag overhode ikke hadde noen innvirkning på valgdeltagelsen med et lite unntak for kommuner med stort innslag av ukependlere.
12.Den som leter etter signaler fra Regjeringen om hvordan den vil bruke denne handlefriheten, finner lite eller ingenting.
13.Det Bygdeutvalget sier lite om, er hvordan utviklingen på bygdene ville vært uten den omfattende støtten til jordbruket.
14.Det at du ikke stadig har skjenket døden din konstante tanke, har ikke gitt en høy nok pris til hvert lite øyeblikk av ditt liv.
15.Det er derfor lite trolig at lønnsutviklingen vil bidra til en vesentlig demping av den nåværende prisstigningstakt selv med en viss produktivitetsvekst".
16.Det er lite en representant fra UD kan utrette".
17.Det er lite sannsynlig at staten vil finne vinnere hvor privat kapital ikke vil satse.
18.Det finnes ikke et eneste lite minnesmerke her i landet for falne tyske soldater, der vi kan legge ned en blomst for våre.
19.Det har vært lite av kritikk mot helsedirektøren og den måten han har ledet landets sentrale institusjon i helsearbeidet på.
20.Det hjelper lite at Skattekommisjonen forsøker å sukre den beiske pillen med å stille i utsikt gunstige langtidsvirkninger av skatteskjerpingen.
21.Det koster som regel lite å være storsinnet mot de navnløse i massene langt unna, og vise godhet og barmhjertighet når de store innsamlinger finner sted.
22.Det nytter så lite om ungdomsforeninger eller fredsbevegelsen eller intelligentsiaen sier at det bare er gamle kalde krigere som tenker slik og tilføyer at Sovjetunionen da aldri har truet Norge, og at de kjenner seg rimelig trygge, og at det er atomkrigen vi må frykte.
23.Det var disse egenskapene som hjalp folk igjennom, lite hadde man hatt før, levekårene var harde.
24.Det var så velsignet lite byråkrati", sier han, som idag sitter på toppen av et byråkrati Men effektiviteten må ha vært stor, større enn man i dag kan tenke seg mulig.
25.Dette var reaksjonen fra rektor Sverre Brændhagen da" Langøy" grunnstøtte et lite stykke før innseilingen til Skåtøybrygga utenfor Kragerø nylig.
26.Disse eksemplene viser at det er lite som tyder på at Arbeiderpartiet er i ferd med å oppgi sin skatteforhøyelseslinje.
27.Disse mediakrav om en statsråds avgang, smaker ikke så lite av personforfølgelse.
28.Dumt og lite taktisk".
29.Eiendomsretten skuffende lite respektert i Grunnloven ?
30.En saksbehandlingstid på nesten tre uker synes lite forenlig med fengselsreglementets paragraf som uttrykker at en klagesak skal behandles" uten opphold".
Similar words

 
 

lite as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) litelitendelitt
Indikative
1. Present
jegliter
duliter
hanliter
viliter
dereliter
deliter
8. Perfect
jeghar litt
duhar litt
hanhar litt
vihar litt
derehar litt
dehar litt
2. Imperfect
jeglet
dulet
hanlet
vilet
derelet
delet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde litt
duhadde litt
hanhadde litt
vihadde litt
derehadde litt
dehadde litt
4a. Future
jegvil/skal lite
duvil/skal lite
hanvil/skal lite
vivil/skal lite
derevil/skal lite
devil/skal lite
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha litt
duvil/skal ha litt
hanvil/skal ha litt
vivil/skal ha litt
derevil/skal ha litt
devil/skal ha litt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lite
duville/skulle lite
hanville/skulle lite
viville/skulle lite
dereville/skulle lite
deville/skulle lite
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha litt
duville/skulle ha litt
hanville/skulle ha litt
viville/skulle ha litt
dereville/skulle ha litt
deville/skulle ha litt
Imperative
Affirmative
dulit
viLa oss lite
derelit
Negative
duikke lit! (lit ikke)
dereikke lit! (lit ikke)
Your last searches