Norwegian-Italian translation of lite på

Translation of the word lite på from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lite på in Italian

lite på
generellverb contare su
  hemmelighetverb confidarsi con
  personverb confidare in, aver fiducia in, fidarsi di, contare su
Synonyms for lite på
Similar words

 
 

More examples
1.Det er stor interesse blant folk for slikt stoff, og radioen har gjort altfor lite på dette området, sier redaksjonssjef Ola Johnsrud til Aftenposten.
2.Det er sørgelig at det er gjort så lite for å kartlegge på hvilken måte disse legemidlene i fiskeoppdrett påvirker omgivelsene, og at det satses så lite på alternative behandlingsmetoder uten sidevirkninger, sier forsker Emmy Egidius ved Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt i Bergen.
3.Det var lite på den tiden.
4.Hvis man bare kan få plassert 0,1 prosent hjelper det lite på totalresultatet, selv om denne investeringen dobler seg.
5.I grunn tenker jeg svært lite på fremtiden.
6.Jeg vet Eric Heiden i sin tid var relativt lite på is og gikk relativt få konkurranser.
7.Kan hende bruker vi for lite på markedsføring.
8.Staten har satset for lite på ligningskontorene, sier Gravdahl i et intervju med Dagsnytt / Radio.
9.Vi har operert lite på trening med kombinasjonen skyting / høy puls.
10.Vi stilte en rekke krav, men tenkte for lite på dette med friksjon, sier direktøren.
11.Apropos førstepremien som er 225 000 kroner og en Mercedes Benz 380 SL, så tenker Grete lite på det.
12.At han kan greie å kopiere EMsølvet fra 1976, tror han lite på.
13.Bedriften har foreløbig gjort lite på markedsføringssiden, men messen har vært en god vitamininnsprøytning og gitt mange nye impulser, mener Molnes.
14.De fleste bruker tid, penger og sofistikerte metoder for å avgjøre hvor de skal annonsere og lite på å vurdere en annonses innhold og effektivitet.
15.De flittige kaiene som ifjor bygget rede i pipen i kirken i Mandal, tenkte nok lite på at de skulle forårsake utrykning av to brannbiler en søndag formiddag like før kirketid, skriver Lindesnes.
16.De transportmessige forbedringer dette vil gi for alle tre land på nordkalotten, er lite påaktet.
17.Den kan man imidlertid planlegge lite på forhånd, selv om man begynner så tidlig som i mai og arbeider gjennom sommertiden.
18.Denne lite påaktede delikatessen kan vi få gratis om vi tåler å bli kald på fingrene.
19.Det blåser lite på toppene.
20.Det er godt av Ebba Haslund på en så lite påtrengende måte å forene den sosiale satire med noe som er et anslag til omvendelsesroman, skriver vår anmelder i sin omtale av hennes siste roman, som nettopp er utkommet.
21.Det er godt gjort av forfatteren på en så lite påtrengende måte å forene den sosiale satiren med noe som er et anslag til en omvendelsesroman.
22.Det er nesten for lite på dager som dette, men det klarer seg jo når kuldegradene er på det verste.
23.Det var ikke lite på en gang !
24.Dette var imidlertid som en døgnflue å regne og endrer lite på situasjonen.
25.Disse hardt belastede og lite påaktede arbeidstagerne er alle kvinner - det finnes bare en mannlig husmorvikar på landsbasis.
26.Edvard Befring, som til daglig er rektor ved Statens spesiallærerhøyskole, sa på gårsdagens pressekonferanse at det i Norge er satset altfor lite på den totale utdannelse.
27.Efter at den nye reisebyråloven ble gjort gjeldende har det imidlertid stadig dukket opp reisebyråer her i landet som den internasjonale luftfartsorganisasjonen mistenker for ikke å være helt å lite på med hensyn til økonomisk bæreevne.
28.En rekke unggutter banker lett på landslagsdøren, men når det blir lange nok løyper og vrien orientering, er det den gamle gjengen man nok må lite på.
29.Enkelte ser ikke helt bort fra at det på landsmøtet vil komme forslag på Røed som formann, men akkurat nå tyder lite på at han blir valgt.
30.Fordelingen mellom kvinner og menn som uttaler seg i programmene i radio og fjernsyn har forandret seg lite på ti år.
Your last searches