Norwegian-Italian translation of lovord

Translation of the word lovord from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lovord in Italian

lovord
berømmenoun lode [f], elogio [m]
Synonyms for lovord
Similar words

 
 

More examples
1.Cover" heter LPen som høstet mange lovord i anmeldelsen Aftenposten hadde tidligere i høst, liksom i de fleste engelske og norske musikkavisene.
2.Å, hvor vakkert"," rene englekoret"," det er guttene sine, det" var lovord som kom lavmelt fra salen, der omlag 40 av pensjonærene på aldershjemmet var møtt frem.
3.Er du da snillere i" Slottstappet" som nesten utelukkende har høstet lovord ?
4.Slike sendinger må planlegges i hver minste detalj, sa produsent Lise Foss, som fikk mange lovord for innsatsen.
5.Vi har hatt meget god regularitet, og passasjerene har gitt oss lovord for helikoptertypen, sier Krog.
6.Alle var fulle av lovord om Solistbiennalen, som både er en utfordring og en inspirasjon.
7.Amerikanske aviser er fulle av lovord, og det er tydelig at stridsøksen er begravd i ekspresidentens forhold til pressen.
8.Arbeidet startet før Ovesen inntok sjefsstolen, men han ser på det som meget positivt, og er full av lovord over det Rasjonaliseringsdirektoratet har gjort.
9.Astrid Folstad og Tom Tellefsen som utgjør halvparten av kvartetten i den satiriske månedsrevyen" På tvers" i TV fikk mange lovord for festlig innsats første gang.
10.Avisene skrev lovord, og kalte hans debut for trestjerners.
11.Bakken høster også en mengde lovord efter ombyggingen.
12.Bare lovord om kveldens foretagende.
13.Berg, som også har gjort seg gjeldende som solist her til lands, høstet mange lovord for sin fremførelse av Kvandals konsert.
14.Brøndby klarte riktignok bare 22 mot svakt plasserte OB, men danske aviser er fulle av lovord om Husbys innsats.
15.Både Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag er rimelig fornøyd med Regjeringens forslag til 1985budsjett, mens Norges Fiskarlag ikke har mange lovord om Regjeringens opplegg for fiskerinæringen.
16.DE eneste lovord til kansleren hittil er kommet fra hans egne partifeller og fra deler av Det fridemokratiske parti, med utenriksminister HansDietrich Genscher i spissen.
17.Da var det pianisten Finn Audun Oftedal som sto frem på podiet, og han høstet lovord fra alle hold.
18.De to jentene i Lørdagssirkuset høster såvel lovord som moralsk indignasjon, men formen kunne vi se i svenske Måndagsbørsen og Lefvande livet i forrige TVsesong.
19.Den bestilte planen ble overlevert sist høst, og nordmennene har foreløbig høstet russiske lovord for sitt arbeide.
20.Det har lenge gått lovord om dette brasilianske laget, og det merkes på publikumstilstrømningen.
21.Det manglet ikke på lovord overfor det arbeide som lærere og andre har lagt ned i Kampen / Jordalprosjektet, da det nye motorrommet på Kampen skole ble åpnet med en enkel seremoni forleden.
22.Efter en sesongs bruk, er det imidlertid nå bare lovord å høre, opplyste hvalfanger Jacob Strand som representerte brukerne på pressekonferansen onsdag.
23.Ensemblet er stort sett det samme som i 1982, og dengang fikk de lange og mange lovord.
24.For første gang i Norge og Oslo, og full av lovord tross gråtrist vær og ufremkommelige gater.
25.Forslagene, ideene og refleksjonene i boken har høstet lovord blant fagfolk og støttekontakter.
26.Forsøksrådet har høstet mange lovord for sitt arbeide under konferansen" Skolen i nærmiljøet", bl.a. fra statssekretær AnneOlaug Ingeborgrud i Kirke og undervisningsdepartementet.
27.Fra en rekke fylkesorganisasjoner får partiledelsen lovord.
28.Gledet oss til mat som vi hadde hørt lovord om, og til å sitte og prate sammen.
29.Han høstet mange lovord i tenårene for sine tegninger.
30.Hovedstadsavisene bobler nesten over av lovord over det norske spillet mot Sovjet på Ullevaal onsdag.
Your last searches