Norwegian-Italian translation of lovprise

Translation of the word lovprise from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lovprise in Italian

lovprise
opphøyeverb esaltare, glorificare, celebrare, onorare, magnificare, portare alle stelle
Synonyms for lovprise
Derived terms of lovprise
Anagrams of lovprise
Similar words

 
 

More examples
1.Musikken - slagverk, sang, stemmer - gir alt sammen en vitaliserende effekt, særlig i siste avsnitt hvor danserne, nå i høyrøde drakter, skal lovprise Herren.
2.Og Bresjnev hadde jo den siste tiden slett ikke noe imot å la seg lovprise.
3.Om ikke Stortinget vil innse dette under behandlingen av stortingsmeldingen om verneplikt, så skal Regjeringen Willoch fortsatt kunne lovprise Amnestys arbeid vel vitende om at Norge står på svarteliste.
4.Man må bare lovprise forlaget som har tatt dette initiativet.
5.De smaker godt både med og uten alkohol, og vi bør servere begge deler, slik at alle kan være med på å lovprise sommeren.
6.Det er grunn til å lovprise Herren også idag for at mange er blitt friske gjennom bønn eller har fått hjelp på annen måte.
7.Noen vil lovprise den, som uttrykk for innsatsvilje og utfoldelsesevne - husker jeg rett, var faktisk statsministeren inne på det i sin nyttårstale.
Your last searches