Norwegian-Italian translation of lumsk

Translation of the word lumsk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lumsk in Italian

lumsk
generelladjective losco, subdolo, spregevole
  effektadjective insidioso
  bedrageriadjective furtivo, sporco
  oppførendeadjective sfuggente, ambiguo, losco, sornione
Synonyms for lumsk
Derived terms of lumsk
Similar words

 
 

More examples
1.Den stakkars mannen sto i begrep med å gå hjem da han ble overfalt på en så lumsk måte.
2.Billettautomaten knurrer lumsk og spiser opp flerreisekortet som du stikker inn opp ned.
3.De viljesterke herrer drar alt hva de kan i egen retning - og beholder vel bare ett eneste fellestrekk, et litt lumsk publikumsfrieri.
4.Den er lumsk.
5.Det er et lumsk anslag mot norsk statisstikk, som unektelig forutsetter at Regjeringen kommer med forslag, og at Stortinget vedtar eller forkaster eventuelt avsetter hele Regjeringen.
6.En sen påske, som iår, kan ofte være lumsk, særlig med tanke på skredfaren.
7.Enda mer lumsk er den fristende sandmorkelen, med giftdoser som kan akkumuleres i kroppen fra år til år !
8.Få Sovjetborgere kan idag ha noen annen oppfatning enn at det dreide seg om resolutt opptreden for å beskytte fedrelandet mot en lumsk amerikansk antisovjetisk spionasjeprovokasjon.
9.Og med de priser som hersker på disse tannpirkere av noen fremkomstmidler, er det lite å si på at man skal ha seg frabedt å brekke dem i lumsk løssne - enn si i spor som ikke er matematisk justert.
10.Selv ikke et kompani soldater hjalp, og da vinden også idag var lumsk, sa man til slutt stopp.
11.Skuespilleren Knut M. Hansson inngår i denne rekken når han i Aftenposten 28. mars omtaler min bok" Drømmen om Israel" (" en lumsk bok om Israel og jødene").
12.Vinden var lumsk.
13.vandrer over lumsk blåis og upålitelige sneflater.
14.Ligger der en lumsk gift i enhver avkortet påstand, en potensiell fare for vår mentale helbred ?
15.Anne Marie - for anledningen Oppesen, forsøker seg med litt lumsk psykologi i kampens hete, men Frøydis lar seg ikke vippe av pinnen.
16.Den prydlystne kan ved intelligent tolkning av lumsk vårmeteorologi satse på kravleroser, grupperoser og stammeroser.
17.Fjellvåren kan være lumsk.
18.Lesjavinden er lumsk.
19.Ligger der en lumsk gift i enhver avkortet påstand, en potensiell fare for vår mentale helbred ?
20.Like vakkert som Sommerpalasset er, like ond og lumsk var Cu Xi, fortelles det.
21.Skvalpesjø og lumsk sønnavind i 25 sekundmeter gjorde forholdene så gode og så vanskelige som de skal være i et VM.
Your last searches